Kategorie:
 • Pojazdy i sprzęt
 • Akcje
 • Ćwiczenia, pokazy, uroczystości
 • Muzea i sprzęt historyczny
 • Inne
 • polecane strony
 • Home > Pojazdy i sprz?t > [L] - woj. lubelskie > 300[L] - Komenda Miejska PSP w Lublinie > 302[L] - Jednostka Ratowniczo - Ga??nicza nr 2

  302[L]25 ?? GCBA 5/35 ?? MAN TGM 18.340/Stolarczyk
  Nowy GCBA na podwoziu MAN TGM 18.340, pojawi?? si? w JRG-2 na jesieni 2010 roku. Jego zakup by?? mo??liwy dzi?ki ??rodkom RPO wojew??dztwa Lubelskiego, a zast?pi?? wys??u??onego Jelcza 010R, kt??ry trafi?? do nowo otwartej JRG-4.
  Na wyposa??eniu MAN znajduje si? mi?dzy innymi: 6 aparat??w ODO Auer (2 AirGo, 4 BD-96), 2 ubrania ??aroodporne Izo-Term, korki uszczelniaj?ce Vetter, poduszki niskiego i wysokiego podnoszenia Vetter, zestaw Rt Lukas, torba PSP R1, deska ortopedyczna, wentylator oddymiaj?cy, detektory wielogazowe, kurtyny wodne, oraz inny sprz?t.

  Jest to jeden z trzech ci???kich jakie trafi? do 2012 roku do KM PSP Lublin, kolejno w 2011 do JRG-5 Be????yce a w 2012 do JRG-6 Bychawa.