Kategorie:
 • Pojazdy i sprzęt
 • Akcje
 • Ćwiczenia, pokazy, uroczystości
 • Muzea i sprzęt historyczny
 • Inne
 • polecane strony
 • Home > ?wiczenia, pokazy, uroczysto??ci > ?wiczenia na Zamku Kr??lewskim w Warszawie - 29.05.2009

  W dniu 29 maja 2009 r. Komenda Miejska Pa??stwowej Stra??y Po??arnej m. st. Warszawy zorganizowa??a ?wiczenia manewrowe na obiekcie Zamku Kr??lewskiego w Warszawie. ?wiczenia odby??y si? w godzinach 10.00-11.00. Podczas ?wicze?? pozorowany by?? wybuch w wyniku, kt??rego nast?pi?? po??ar w pomieszczeniach na drugim pi?trze Zamku Kr??lewskiego. ?wiczenia przewidywa??y mi?dzy innymi przeprowadzenie akcji ratowniczo-ga??niczej, ewakuacj? poszkodowanych z pomieszcze?? oraz ewakuacj? mienia. Zosta??y sprawdzone zasady wsp????dzia??ania s??u??b ze S??u??b? Ochrony Zamku. W ?wiczeniach bra??y r??wnie?? udzia?? s??u??by: Policja, Stra?? Miejska, Pogotowie Ratunkowe oraz Biuro Bezpiecze??stwa i Zarz?dzania Kryzysowego m. st. Warszawy. W??r??d zaproszonych go??ci byli rektorzy oraz dyrektorzy szk???? po??arniczych z ca??ego ??wiata oraz nadbryg. Ryszard Psujek - Komendant Wojew??dzki PSP i Pani Ewa Gawor - Dyrektor Biura Bezpiecze??stwa i Zarz?dzania Kryzysowego w UM Warszawy

  *Si??y i ??rodki PSP bior?ce udzia?? w ?wiczeniach:

  KM PSP:

  300[W]90 - SLD?? - Mercedes Vito

  JRG SGSP:

  250[W]21 - GBA 2/25 - Renault Midliner/Wawrzaszek
  250[W]26 - GCBA 5/32 - MAN/Wawrzaszek

  JRG-3:

  303[W]53 - SHD-44 - Mercedes Econic/Bronto Skylift

  JRG-4:

  304[W]22 - GBA 2/30 - Volvo/Wawrzaszek
  304[W]25 - GCBA 5/32 - MAN/Wawrzaszek
  304[W]53 - SHD-37 - Mercedes Econic/Bronto Skylift
  304[W]90 - SLOp - Ford Focus

  JRG-5:

  305[W]26 - GCBA 8/48 - Scania/Wawrzaszek

  JRG-8:

  308[W]26 - GCBA 10+4/60 - Renault Kerax/Wawrzaszek
  308[W]71 - SLRmed - VW T4 + przyczepka z namiotem
  308[W]72 - SLRmed - Ford Transit
  308[W]90 - SLOp - Ford Focus
  308[W]99 - Sbus - Ford Transit

  JRG-10

  310[W]25 - GCBA 5/32 - MAN/Wawrzaszek

  JRG-11

  311[W]21 - GBAt 2,5/25 - StarMan/Stolarczyk + AP 4000/8 Rosenbauer
  311[W]80 - SW 5000 - Star 266 + AP 4000/8 Rosenbauer

  JRG-17:

  317[W]86 - SCKn - Renault Kerax/Wawrzaszek + 317-K03 - kontener ze zbiornikiem wodnym

  Pozosta??e pojazdy:

  220[M]95 - SLOp - Nissan Pathfinder

  250[W]93 - SLOp - Daewoo Leganza

  300[W]92 - SLOp - Ford Focus Ghia
  305[W]91 - SLRr - Ford Transit
  316[W]90 - SLOp - Ford Focus
  316[W]91 - SLRr - VW T4