Kategorie:
 • Pojazdy i sprzęt
 • Akcje
 • Ćwiczenia, pokazy, uroczystości
 • Muzea i sprzęt historyczny
 • Inne
 • polecane strony
 • Home > Ćwiczenia, pokazy, uroczystości > Manewry KSRG pow. lubelskiego w gm. Głusk - 17.10.2009

  Dnia 17.10.2009 roku, na terenie gminy Głusk odbyły się manewry jednostek OSP z powiatu lubelskiego, należących do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Manewry, organizowane przez KM PSP Lublin, odbywają się corocznie w różnych miejscach w powiecie i mają na celu sprawdzenie przygotowania strażaków - ochotników do brania udziału w akcjach ratowniczo – gaśniczych. Scenariusz przewidywał 6 etapów, w których udział musiały wziąć wszystkie z 20 jednostek.

  Pierwsza konkurencja polegała na sprawdzeniu sprzętu oraz uprawnień strażaków. Sprawdzane były dowody rejestracyjne , prawa jazdy i uprawnienia kierowców oraz ogólny stan techniczny pojazdów, sprzętu znajdującego się na nich i sygnalizacji. Pozytywne zaliczenie pierwszego testu (udało się to wszystkim jednostkom), dopuszczało do udziału w reszcie kwalifikacji.

  W drugim podejściu strażacy zmagali się z nagłym zatrzymaniem krążenia. Musieli udzielić profesjonalnej pomocy przedmedycznej fantomowi, na terenie szkoły w Wilczopolu.

  Kolejno w trzecim etapie strażacy dokonywali ewakuacji dwóch osób z zadymionego pomieszczenia. Tutaj liczyły się dobra technika i spostrzegawczość. Ochotnicy wchodząc do budynku w aparatach ochrony dróg oddechowych nie wiedzieli ile osób uwięzionych jest w środku, ani gdzie one się znajdują.

  Czwarty etap manewrów podzielony został na dwie konkurencje. Jedną z nich było wykonanie dostępu do osoby uwięzionej w pojeździe. Niestety w ten sposób działało tylko 5 jednostek, ponieważ tylko tyle posiada sprzęt ratownictwa drogowego. Druga konkurencja polegała na bezpiecznej ewakuacji osoby poszkodowanej z pojazdu, przy użyciu deski ortopedycznej.

  Ostatnim zadaniem dla strażaków było przepisowe sprawienie drabiny przystawnej oraz przeprowadzenie po niej linii gaśniczej.

  Po zakończeniu działań przez wszystkie jednostki, na terenie remizy OSP Wilczopole odbyło się oficjalne ogłoszenie wyników, oraz zamknięcie manewrów. Największą ilość punktów we wszystkich konkurencjach i tym samym pierwsze miejsce zajęła OSP KSRG Mętów – gmina Głusk.

  * * *

  Serdeczne podziękowania dla druhów OSP Mętów za gościnę i poświęcony czas, szczególne podziękowania dla druha Sylwestra Adamka.