Kategorie:
 • Pojazdy i sprzęt
 • Akcje
 • Ćwiczenia, pokazy, uroczystości
 • Muzea i sprzęt historyczny
 • Inne
 • polecane strony
 • Home > Pojazdy i sprz?t > [L] - woj. lubelskie > 510[L] - KP PSP Radzy?? Podlaski

  511[L]21 ?? GBA 2,5/20 ?? Mercedes Atego 1329/Moto-Truck
  ??redni samoch??d ratowniczo ?? ga??niczy, zabudowany na podwoziu Mercedes Benz Atego 1329 przez Moto - Truck. Pojazd posiada zbiornik wodny o pojemno??ci 2500 litr??w, 250 litrowy zbiornik ??rodka pianotw??rczego oraz dwuzakresow? pomp? Ziegler FP 16/8 - 1HH o wydajno??ci 2000 l/min przy 10 bar oraz wyci?gark? o uci?gu 5,6 tony. Pojazd trafi?? do JRG w Radzyniu Podlaskim w 2010 roku, zast?puj?c Stara 244. Obecnie pe??ni rol? pierwszego wyjazdu. Na jego wyposa??enie sk??ada si? m.in.: 4 AODO, zestaw hydrauliczny do ratownictwa technicznego Lukas pracuj?cy w systemie mono z???cza, armatura wodno ?? pianow?, zestaw PSP-R1, sprz?t do oznakowania miejsca zdarzenia, pomp? p??ywaj?c?, odkurzacz Vetter, dwie pi??y do drewna, pi??? do stali i betonu, ga??nic? GP 6 oraz agregat pr?dotw??rczy.