Kategorie:
 • Pojazdy i sprzęt
 • Akcje
 • Ćwiczenia, pokazy, uroczystości
 • Muzea i sprzęt historyczny
 • Inne
 • polecane strony
 • Home > Pojazdy i sprz?t > [L] - woj. lubelskie > 510[L] - KP PSP Radzy?? Podlaski

  511[L]23 ?? GBAt 2,5/21 ?? Star 14.225/Stolarczyk
  ??redni samoch??d ratowniczo ?? ga??niczy, zabudowany na podwoziu Star 14.225 przez PUH Stolarczyk. Pojazd posiada zbiornik wodny o pojemno??ci 2500 litr??w, 250 litrowy zbiornik ??rodka pianotw??rczego oraz dwuzakresow? pomp? Rosenbauer NH 20 o wydajno??ci 2100 l/min przy 10 bar oraz wyci?gark? WARN. Pojazd jest z kilku powod??w niezwykle ciekawym egzemplarzem, a ze wzgl?du na swoj? zabudow? prawdopodobnie wr?cz unikatowym. Jej niezwyk??o??? przejawia si? w niespotykanym w zabudowach Stolarczyka na Star/Manach przed??u??eniem kabiny, umo??liwiaj?cym zamontowanie uchwyt??w na AODO w oparciach dla za??ogi z ty??u oraz instalacji stela??a na AODO dla dow??dcy obok fotela. Kolejnym powodem, dla kt??rego pojazd ten jest niezwyk??y jest obecno??? dw??ch zestaw??w hydraulicznych r????nych producent??w: Lukas i Holmatro. Ponadto wyposa??enie pojazdu sk??ada si? z m.in.: armatury wodno ?? pianowej, wentylatora osiowego Tempest, turbimatu, pompy p??ywaj?cej, zestawu PSP-R1, agregatu pr?dotw??rczego, dw??ch pi??y do drewna, pilarki do stali i betonu, zestawu poduszek wysokiego ci??nienia niskiego podnoszenia, sprz?tu do oznakowania miejsca zdarzenia, dw??ch podp??r do stabilizacji pojazd??w, podr?cznego sprz?tu burz?cego oraz sorbent??w i neutralizator??w, Jeszcze w pierwszej po??owie 2011 roku, powy??szy pojazd pe??ni?? rol? pierwszego wyjazdu, obecnie zast?pi?? SLRt Ford Transit i dzieli wraz z samochodem ci???kim rol? drugiego rzutu .