Kategorie:
 • Pojazdy i sprzęt
 • Akcje
 • Ćwiczenia, pokazy, uroczystości
 • Muzea i sprzęt historyczny
 • Inne
 • polecane strony
 • Home > Pojazdy i sprz?t > [M] - woj. mazowieckie > 380[M] - Komenda Miejska PSP w Siedlcach > 382[M] - JRG-2 Siedlce

  382[M]25 - GCBA 5/32 - Man LE 18.280/Wawrzaszek
  Ci???ki samoch??d ratowniczo - ga??niczy z zabudow? ISS Wawrzaszek na podwoziu Mana LAC 18.280. Pojazd posiada 5000 litr??w wody, 500 litr??w ??rodka pianotw??rczego oraz autopomp? Ruberg R40/2,5 o wydajno??ci 3200 l/min i wyposa??ony jest m. in. w: zestaw hydrauliczny Lukas, agregat pr?dotw??rczy, zestaw PSP-R1, aparaty ODO i butle zapasowe oraz armatur? wodno - pianow? i podr?czny sprz?t ga??niczy. Pojazd zast?pi?? Jelcza 004.