Kategorie:
 • Pojazdy i sprzęt
 • Akcje
 • Ćwiczenia, pokazy, uroczystości
 • Muzea i sprzęt historyczny
 • Inne
 • polecane strony
 • Home > Pojazdy i sprz?t > [Z] - woj. zachodniopomorskie > 490[Z] - Komenda Powiatowa PSP w My??liborzu > 492[Z] - Posterunek PSP D?bno

  492[Z]43 - SLRt - Renault Mascott/Wawrzaszek
  Znakomita wi?kszo??? jednostek taktycznych PSP woj. zachodniopomorskiego - tak JRG, jak i ??wt??rnie? utworzonych Posterunk??w - dysponuje lekkimi samochodami ratownictwa technicznego Renault Mascott/Wawrzaszek. Samochody te zosta??y zakupione w 2004 r. w liczbie 25 przez KW PSP w Szczecinie, dzi?ki wsparciu finansowemu z unijnego programu PHARE. Co ciekawe, w przeciwie??stwie do wi?kszo??ci swoich 'braci' z innych cz???ci kraju wozy posiadaj? po 2 zwijad??a szybkiego natarcia o d??ugo??ci 80 metr??w ka??de.

  Podwozie: Renault Mascott 130.65 dCi
  Nap?d: 4x2
  Silnik: diesel 92 kW/125 KM
  Rocznik: 2004
  DMC: 6.500 kg
  Uk??ad miejsc: 1+1+4

  Zabudowa: In??ynieria Samochod??w Specjalnych Piotr Wawrzaszek, Bielsko-Bia??a

  Uk??ad wodno-pianowy:

  - Zbiornik wody: 1000 l
  - Zbiornik ??rodka pianotw??rczego: 100 l
  - Nasady: 1x tankowania hydrantowego 75 (skrytka prawa-ty??), 1x tankowania ??r. pian. 52 (przedzia?? autopompy)
  - jednozakresowa, wysokoci??nieniowa autopompa Ruberg R12/2,5 (250 l/min @ 40 bar)
  - 2x LSN 80m (+ 2 osobne, r?czne dozowniki ??rodka pianotw??rczego).

  Wyposa??enie (m.in.): wyci?garka, drabina nasadkowa (3 prz?s??a), 2 zestawy hydrauliki si??owej ?? Lukas (pompa, no??yce, rozpieracz ramieniowy, rozpieracz kolumnowy x2, mini-no??yce) i Holmatro (pompa, no??yco-rozpieracz, rozpieracz kolumnowy), zestaw poduszek podnosz?cych, agregat pr?dotw??rczy, maszt o??wietleniowy, 2x AODO + 2 butle zapasowe, pilarka do drewna, pi??a do stali i betonu, zestaw PSP R-1, narz?dzia, sprz?t do zabezpieczenia i sprz?tania miejsca zdarzenia.