Kategorie:
 • Pojazdy i sprzęt
 • Akcje
 • Ćwiczenia, pokazy, uroczystości
 • Muzea i sprzęt historyczny
 • Inne
 • polecane strony
 • Home > Pojazdy i sprz?t > Ochotnicze Stra??e Po??arne > [G] - woj. pomorskie > OSP KSRG Charzykowy

  419[G]33 ?? GCBA 5/24 ?? Jelcz 422/JZS 010
  Jedyny pojazd stricte ga??niczy w podziale OSP Charzykowy. Auto wi?kszo??? swojej s??u??by odby??o na podziale bojowym JRG-2 KM PSP m.st. Warszawy jako 302[W]25. Po przekazaniu do OSP pojazd przeszed?? wiele modyfikacji, wykonanych w wi?kszo??ci r?kami samych druh??w, kt??rzy odnowili do??? mocno wyeksploatowanego Jelcza. Samoch??d zast?pi?? w jednostce wiekowego Stara 244, kt??ry doka??cza swego ??ywota w innej jednostce OSP.