Kategorie:
 • Pojazdy i sprzęt
 • Akcje
 • Ćwiczenia, pokazy, uroczystości
 • Muzea i sprzęt historyczny
 • Inne
 • polecane strony
 • Home > Pojazdy i sprz?t > [D] - woj. dolno??l?skie > 580[D] - KP PSP Wo????w

  581[D]61 ?? SLRChem ?? Land Rover Defender/Egeria
  Lekki samoch??d ratownictwa chemicznego wyposa??ony w sprz?t do prowadzenia rozpoznania chemicznego. Jeden z 5 takich pojazd??w w Polsce, zakupionych w 2012 roku przez G????wny Inspektorat Ochrony ??rodowiska, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i ??rodowisko Priorytetu III ??Zarz?dzanie zasobami i przeciwdzia??anie zagro??eniom ??rodowiska".

  ***

  Oznaczenie wg PN-79/M-51300: SLRchem

  ***

  Podwozie: Land Rover Defender
  Rocznik: 2012
  Ilo???/uk??ad miejsc: 5/1+1+3
  Nap?d: 4x4


  *Sprz?t ???czno??ci:

  - radiotelefon bazowy Motorola
  - 3x radiotelefon nasobny Motorola


  *Sygnalizacja poj. uprzywilejowanego:

  -2x lampa pojedyncza Haztec 3-3541
  -6x lampa kierunkowa Haztec 4-1048
  - g??o??niki 2x Haztec 88-8100-R
  -modulator: Haztec 8-8122-2 PL

  ***

  Zabudowa: Egeria

  * * *
  Wyposa??enie (m.in.)
  - detektor do zdalnego wykrywania chmury substancji niebezpiecznych RAPID
  - komputer pok??adowy
  - stacja meteorologiczna zamontowana na maszcie w tylnej cz???ci pojazdu, na wysi?gniku (g??ra - d????) sterowanym z przedzia??u dow??dczego pojazdu
  - agregat pr?dotw??rczy
  - lekkie ubrania ochrony chemicznej Tychem F
  - r?kawice chemoodporne
  - obuwie chemoodporne
  - maski ochronne pe??ne
  - poch??aniacze
  - 3x latarki