Kategorie:
 • Pojazdy i sprzęt
 • Akcje
 • Ćwiczenia, pokazy, uroczystości
 • Muzea i sprzęt historyczny
 • Inne
 • polecane strony
 • Home > Pojazdy i sprz?t > [O] - woj. opolskie > 400[O] - Komenda Powiatowa PSP w Brzegu > KP PSP i JRG Brzeg

  401[O]49 ?? SCRd ?? Renault Kerax 420/ISS Wawrzaszek
  Ci???ki samoch??d ratownictwa drogowego brzeskiej grupy ratownictwa technicznego, wchodz?cej w sk??ad JRG PSP w Brzegu. Wcze??niej samoch??d s??u??y?? opolskim stra??akom.

  ***

  Podwozie: Renault Kerax 420 dCi
  Rocznik: 2002
  Uk??ad miejsc w kabinie: 2/1+1
  Nap?d: 8x4
  DMC: 32.000 kg
  DMC zestawu: 44.000 kg
  Maks. dop. obc. osi pierwszej: 7.100 kg
  Maks. dop. obc. osi drugiej: 7.100 kg
  Maks. dop. obc. osi trzeciej: 10.500 kg
  Maks. dop. obc. osi czwartej: 10.500 kg

  ***

  *Wyposa??enie pojazdu (m.in.):

  - ??uraw hydrauliczny Fassi F150 (moment obci???enia 126kNm, obci???enie graniczne 0,445 t przy max wysi?gu 18m)
  - Wyci?garka g????wna, hydrauliczna o uci?gu 20 000 kg
  - Wyci?garka pomocnicza, hydrauliczna o uci?gu 10 000 kg
  - Wysuwane rami? holownicze OMARS o ud??wigu 10 000 kg. Maksymalny wysuw wynosi 5m 15cm.
  - Podpory (ostrogi) wysuwane (2 z ty??u pojazdu, 2 po ??rodku). 
  - Maszt o??wietleniowy 2x 1000W

  *Sprz?t ???czno??ci:

  - radiotelefon samochodowy Motorola GM 360

  *Sygnalizacja pojazdu uprzywilejowanego:
  - Belka typu Elektra LZ20
  - 2x lampa pojedyncza stroboskopowa typu Elektra LBX
  - 2x lampa kierunkowa halogenowa Wesem
  - generator sygna????w d??wi?kowych Zura 1120/24

  ***

  Zabudowa:  In??ynieria Samochod??w Specjalnych Piotr Wawrzaszek, Bielsko-Bia??a 
  Rok zabudowy: 2002

  ***

  Wyposa??enie pojazdu (m.in.):
  - zestaw narz?dzi hydraulicznych Lukas: rozpieracz ramieniowy, rozpieracz kolumnowy, 2x ??a??cuch do rozpieracza, no??yce hydrauliczne, agregat hydrauliczny, adaptory do ??a??cuch??w.
  - 2x poduszki niskoci??nieniowe SAVA z przewodami
  - 3x poduszki wysokoci??nieniowe SAVA z przewodami
  - kontroler zestawu niskoci??nieniowe
  - kontroler zestawu wysokoci??nieniowego
  - agregat pr?dotw??rczy
  - 26-cz???ciowy zestaw do stabilizacji
  - trawers obrotowy OMARS do d??wigu Fassi
  - szekla 3t, 4t, 12t
  - zawiesia parciane
  - zestaw do spinania ??adunku transportowego
  - pi??a r?czna do drewna
  - pi??a r?czna do metalu
  - pi??a spalinowa do drewna
  - pi??a do stali i betonu
  - urz?dzenie zdalnego rozruchu awaryjnego z tzw. przy???czem bezpr?dowym
  - przewody pneumatyczne do po???czenia z holowanym pojazdem
  - lampy zespolone dla holowanego pojazdu
  - 4x butla powietrzna stalowa
  - 2x ga??nica proszkowa 6kg
  - zblocza do lin
  - podk??ad rolkowy
  - 4x kliny pod ko??a
  - 4x drewniany podk??ad pod podpory
  - aluminiowy podest ratowniczy
  - 2x pas do cystern 12t ?? 10m
  - szufla
  - miot??a
  - m??ot 10kg
  - siekiera
  - inop??r
  - hol sztywny
  - linka gospodarcza
  - drabina nasadkowa DN2,7
  - drabina aluminiowa 1,80m
  - 4x przeno??na lampa sygnalizacyjna
  - zestaw znak??w drogowych
  - 6x pacho??ek
  - ta??ma ostrzegawcza