Kategorie:
 • Pojazdy i sprzęt
 • Akcje
 • Ćwiczenia, pokazy, uroczystości
 • Muzea i sprzęt historyczny
 • Inne
 • polecane strony
 • Home > Pojazdy i sprz?t > [O] - woj. opolskie > 470[O] - Komenda Powiatowa PSP w Ole??nie

  471[O]20 - GBA 2,5/16 - Star 14.225/Auto-SHL [OPIS]
  ??redni samoch??d ratowniczo-ga??niczy na podwoziu Star 14.225 w zabudowie kieleckiej firmy Auto-SHL.

  ***

  Oznaczenie wg PN-EN 1846-1: samoch??d ratowniczo-ga??niczy M-2-6-2500-8/1600-1
  Oznaczenie wg PN-79/M-51300: GBA 2,5/16
  Certyfikat CNBOP: 1399/2003

  ***

  Numer operacyjny: 471[O]20
  Numer rejestracyjny: OOL 01CV
  ***


  Podwozie: Star/MAN 14.225
  Nap?d: 4x4
  Silnik: wysokopr???ny, o mocy ok. 225 KM
  DMC: 14.000 kg
  DMC z przyczep?: 24.000 kg
  Max. dop. obc. osi przedniej: 5.200 kg
  Max. dop. obc. osi tylnej: 9.000 kg
  Liczba/uk??ad miejsc w kabinie: 6/1+1+4

  *Wyposa??enie pojazdu:

  - o??wietlenie pola pracy (5 lamp)
  - niezale??ne ogrzewanie kabiny i przedzia??u autopompy
  - maszt o??wietleniowy 2x 1000W
  - szperacz pogorzeliskowy (gniazdo z przodu)
  - wyci?garka SuperWinch 5234
  - nawigacja GPS

  *Sprz?t ???czno??ci:

  - radiostacja samochodowa analogowa Motorola GM 360
  - 2x radiotelefon nasobny Motorola GP 300

  *Sygnalizacja pojazdu uprzywilejowanego 

  - 3x lampa pojedyncza Elektra LBL-2000
  - 1x lampa pojedyncza stroboskopowa Elektra LBX 11
  - 2x lampa kierunkowa Wesem
  - g??o??nik Elektra
  - modulator Elfir ZURA 1120/24

  * * *

  Zabudowa: Zak??ad Pojazd??w Specjalnych ??Auto-SHL? S.A., Kielce 
  Typ zabudowy: 664
  Rok zabudowy: 2005
  Nr fabryczny: 05049
  Masa w??asna pojazdu: 8.440 kg
  ?adowno??? dopuszczalna: 5.600 kg

  ***

  *Uk??ad wodno-pianowy:

  - zbiornik wody: 2500 l
  - zbiornik ??rodka pianotw??rczego: 250 l
  - autopompa: Ziegler; dwuzakresowa o wydajno??ci 1600 l/min. @ 8bar i 250 l/min. @ 40bar
  - szybkie natarcie (60m)
  - 1x nasada ssawna 110 (ty?? pojazdu)
  - 2x nasada t??oczna 75 (po bokach pojazdu)
  - 1x nasada tankowania hydrantowego 75 (lewa strona)
  - 2x nasada tankowania ??rodka pianotw??rczego 52 (dach, prawa strona)

  * * *

  Na wyposa??enie pojazdu sk??adaj? si? (m.in.):

  **STRONA LEWA:

  *Skrytka nr 1:

  - zestaw narz?dzi hydraulicznych Lukas (pompa hydrauliczna GS 6R, cylinder rozpieraj?cy LTR 6/570, no??yce hydrauliczne LS 530 EN, no??yce hydrauliczne S120, rozpieracz ramieniowy LSP 60 EN, mini no??yce do peda????w HTS 90, wywa??arka do drzwi SH4)
  - pokrowiec na poduszki
  - linkowy aparat ratowniczy Rollgliss
  - szelki bezpiecze??stwa Florian CA 151
  - tr??jn??g ratowniczy aluminiowy AM 100
  - agregat pr?dotw??rczy Eisemann E2401A
  - pi??a ??a??cuchowa do drewna Husqvarna
  - zestaw narz?dzi do pilarki
  - kanistry
  - prowadnica i ??a??cuch do pilarki

  *Skrytka nr 2:

  - 2x AODO Fenzy Air 5500
  - linka gospodarcza
  - linka ratownicza
  - 2x kurtyny wodne
  - ??a??cuchy do Lukasa
  - ga??nica proszkowa 6kg

  *Skrytka nr 3:

  - motopompa p??ywaj?ca Niagara
  - 5x w??? t??oczny W-75
  - 3x w??? t??oczny W-52
  - 2x prze???cznik 110/75
  - 2x prze???cznik 75/52
  - rozdzielacz
  - czop hydrantowy
  - klucz hydrantowy
  - 4x klucz do ???cznik??w
  - 2x pr?downica wodna 52 typu Turbo Supon
  - pr?downica wodna 52 typu Turbo Matic
  - pr?downica wodna 52 typu Turbo Akron 1250 Sabre Jet
  - pr?downica wodna prosta PW-52
  - w??? ssawny 52
  - pr?downica pianowa 2/15
  - nak??adka pianowa do pr?downicy
  - ??rodek pianotw??rczy 20l
  - zasysacz liniowy Z-2


  **STRONA PRAWA:

  *Skrytka nr 1:

  - torba PSP-R1
  - zestaw szyn Kramera
  - nosze typu deska
  - hydronetka
  - spryskiwacz
  - 2x koc
  - 2x siode??ko w???owe
  - 2x szpadel
  - 2x ??opata
  - pi??a r?czna
  - ??om
  - ??om kr??tki
  - bosak kr??tki
  - top??r ci???ki
  - unotop??r
  - 6x pacho??ek ostrzegawczy
  - 2x linki holownicze stalowe
  - ga??nica 6kg
  - miot??a
  - zestaw kominiarski (wiadro, szczotka, kula, ??a??cuch)

  *Skrytka nr 2:

  - 2x AODO Fenzy Air 5500
  - linka ratownicza
  - linka gospodarcza
  - 2x ubranie ??aroodporne Termoizol USC 4
  - zbieracz 2x75/110
  - in??ektor

  *Skrytka nr 3:

  - 5x w??? t??oczny W-75
  - 3x w??? t??oczny W-52
  - 1x w??? kr??tki W-52
  - wspornik progowy LRS 120
  - 2x kliny schodkowe
  - agregat oddymiaj?cy Tempest TCA 18
  -

  *Kabina:

  - radiostacja samochodowa analogowa Motorola GM 360
  - 2x radiotelefon nasobny Motorola GP 300
  - para woder??w
  - buty gumowe
  - 2x wiadro brezentowe
  - ga??nica 2kg
  - komplet kluczy
  - lewarek
  - klin
  - 2x tr??jk?t ostrzegawczy
  - lampa techniczna
  - n???? ??ycia
  - 2x latarka Fire Vulcan
  - latarka Unlock LSI 250 CP
  - 2x ta??ma ostrzegawcza
  - zestaw do ostrzenia pilarek
  - r?kawiczki do przenoszenia butli (5 par)
  - r?kawiczki jednorazowe
  - r?kawiczki gumowe (3 pary)
  - miernik napi?cia AC Hot Stick
  - detektor wielogazowy Oldham MX 2100


  *Dach:

  - smok ssawny prosty
  - p??ywak
  - sito do smoka
  - w??? ssawny W-52
  - 3x w??? ssawny W-110
  - klucz hydrantowy
  - stojak hydrantowy
  - 2x opaski do w???y
  - zbiornik brezentowy Z 2500
  - 2x wytwornica pianowa 2/75
  - wytwornica pianowa 2/150
  - pr?downica pianowa 8/12
  - 2x wid??y
  - bosak ci???ki
  - siekierka
  - m??otek
  - saperka
  - toporek
  - drabina s??upkowa 3,1
  - drabina nasadkowa ?? 8 DNW 3080
  - sanie wodno-lodowe
  - 2x t??umica
  - wodery (3 pary)
  - 2x mostek przejazdowy
  - sito kominowe