Kategorie:
 • Pojazdy i sprzęt
 • Akcje
 • Ćwiczenia, pokazy, uroczystości
 • Muzea i sprzęt historyczny
 • Inne
 • polecane strony
 • Home > Pojazdy i sprzęt > Ochotnicze Straże Pożarne > [L] - woj. lubelskie > OSP w Niedrzwicy Dużej

  OSP KSRG Niedrzwica Duża
  Niedrzwica Duża to wieś będąca siedzibą gminy Niedrzwica Duża (pow. lubelski – ziemski, woj. lubelskie), licząca 3900 a cała gmina 11 489 mieszkańców. Powierzchnia gminy to 106,82 km2, natomiast gęstość zaludnienia to 102,6 osoby na kilometr kwadratowy.

  Niedrzwica Duża jest gminą wiejską, także charakterystyka zagrożeń jest typowa dla tego typu obszarów. Użytki rolne zajmują 84% powierzchni, natomiast lasy 9% powierzchni jednostki terytorialnej. Na terenie gminy nie znajdują się żadne zakłady podwyższonego ryzyka, obecnych jest kilka mniejszych zakładów i stacji benzynowych (wraz ze zbiornikami LPG). Obecnych jest również kilkanaście obiektów użyteczności publicznej w tym: urząd gminy, 2 przedszkola i 5 punktów przedszkolnych, 9 szkół podstawowych, 3 gimnazja, ośrodek pomocy społecznej oraz biblioteki. Największe zagrożenie niosą ze sobą szlaki komunikacyjne przecinające gminę takie jak droga krajowa DK19 oraz droga wojewódzka nr 834. Dodatkowym zagrożeniem jest szczególnie niebezpieczne skrzyżowanie wymienionych wcześniej dróg, w miejscowości Strzeszkowice Duże, oznaczone „czarnym punktem”.

  ***

  Zabezpieczenie pożarowe terenu chronionego, stanowi 8 jednostek OSP w tym:

  *KSRG
  -OSP Strzeszkowice Duże
  -OSP Niedrzwica Duża
  -OSP Niedrzwica Kościelna

  *poza KSRG:
  -OSP Krężnica Jara
  -OSP Radawczyk
  -OSP Marianka
  -OSP Czółna
  -OSP Sobieszczany

  Dodatkowo gmina Niedrzwica Duża terytorialnie podlega pod JRG Bełżyce (JRG 5 KM PSP Lublin), która oddalona jest o 14 kilometrów od samej Niedrzwicy.

  ***
  OSP NiedrzwicaDuża to jednostka typu S-2, jedna z trzech w gminie w szeregach KSRG. Jednostka posiada sprzęt odpowiedni do zwalczania większości zagrożeń występujących na terenie chronionym, oraz ze względu na przynależność do KSRG - poza nim. Strażacy dzielą budynek z Gminnym Ośrodkiem Kultury, Sportu i Rekreacji.

  *adres:
  Niedrzwica Duża
  ul. Lubelska 10


  *wyposażenie:
  339[L]09 – GBA 3/27 – MAN TGM 13.290/Moto-Truck
  339[L]10 – GLBM – Ford Transit/Frank Cars