Kategorie:
 • Pojazdy i sprzęt
 • Akcje
 • Ćwiczenia, pokazy, uroczystości
 • Muzea i sprzęt historyczny
 • Inne
 • polecane strony
 • Home > Pojazdy i sprz?t > Ochotnicze Stra??e Po??arne > [L] - woj. lubelskie > OSP w Rykach

  OSP KSRG Ryki
  OSP KSRG Ryki

  ul. Warszawska 25, 08-500 Ryki

  Ryki to licz?ce nieca??e 10000 mieszka??c??w miasto, siedziba gminy miejsko ?? wiejskiej Ryki o populacji przekraczaj?cej 20 tysi?cy os??b w pow. ryckim, woj. lubelskie. W mie??cie znajduje si? kilka ciekawych zabytk??w m.in. neogotycki ko??ci???? z pocz?tku XX wieku, czy pa??ac z XVIII wieku ?? rezydencja kr??la Stanis??awa Poniatowskiego. Na terenie miasta i gminy znajduje si? kilka wi?kszych zak??ad??w produkcyjnych takich jak: Zak??ad Przetw??rstwa Owocowo-Warzywnego ??Polski Ogr??d? Sp. z o.o.; Sp????dzielnia Mleczarska Ryki; Juwent s.c. ?? producent urz?dze?? klimatyzacyjnych i wentylacyjnych oraz Juwent sp. z o.o. ?? wytw??rca drzwi antyw??amaniowych. Miasto i gmina Ryki to te?? bardzo wa??ny w?ze?? komunikacyjny, przebiegaj? t?dy droga krajowa nr 17 i droga krajowa nr 48, oraz ich skrzy??owanie w miejscowo??ci Moszczanka.

  Ochotnicza Stra?? Po??arna w Rykach to jedyna na terenie miasta i jedna z szesnastu na terenie gminy miejsko ?? wiejskiej Ryki, jednostka ochotniczej ochrony przeciwpo??arowej. OSP funkcjonuje w ramach Krajowego Systemu Ratowniczo ?? Ga??niczego, jako jedna z 4 na terenie gminy. Jednostka jest bardzo cennym wsparciem JRG Ryki, mieszcz?cej si? w tym samym budynku. Ciekawostk? jest, ??e OSP nie posiada systemu zdalnego powiadamiania o zdarzeniach, w razie potrzeby syrena w???czana jest przez kogo?? z PSP.

  Wyposa??enie:
  527[L]11 ?? SLRr ?? Lublin III
  529[L]01 ?? GCBA +Rt ?? Jelcz 325/004M