Kategorie:
 • Pojazdy i sprzęt
 • Akcje
 • Ćwiczenia, pokazy, uroczystości
 • Muzea i sprzęt historyczny
 • Inne
 • polecane strony
 • Home > ?wiczenia, pokazy, uroczysto??ci > IFRE-EXPO 2017 > Pojazdy wystawiane na IFRE-EXPO 2017

  GBA MAN/Stolarczyk
  Targi IFRE-EXPo

  W dniach od 8 do 10 czerwca w Kielcach odbywa??y si? Mi?dzynarodowe Targi 
  Sprz?tu i Wyposa??enia Stra??y Po??arnej i S??u??b Ratowniczych KIELCE IFRE-EXPO 2017.

  W czasie targ??w wszyscy liczacy si? na krajowym rynku producenci pojazd??w po??arniczych, prezentowali swoje osi?gni?cia i propozycje na przysz??o???.