Kategorie:
 • Pojazdy i sprzęt
 • Akcje
 • Ćwiczenia, pokazy, uroczystości
 • Muzea i sprzęt historyczny
 • Inne
 • polecane strony
 • Home > Pojazdy i sprz?t > Ochotnicze Stra??e Po??arne > [L] - woj. lubelskie > OSP w Abramowie

  OSP KSRG Abram??w
  Abram??w to wie?? w powiecie lubartowskim, w wojew??dztwie lubelskim ?? siedziba gminy Abram??w. Miejscowo??? liczy sobie ok 650 mieszka??c??w, natomiast ca??a gmina ok 4100. 
  Gmina Abram??w jest gmin? wiejsk?, wi?c na jej terenie wyst?puj? zagro??enia typowe dla tego typu obszar??w . 9% powierzchni gminy zajmuj? lasy, natomiast 87% u??ytki rolne.
  Ochotnicza Stra?? Po??arna w Abramowie to jednostka typu S-3, w???czona w struktury Krajowego Systemu Ratowniczo Ga??niczego, jako jedyna na terenie gminy Abram??w.

  Wyposa??enie: 

  459[L]01 ?? GCBA 6/32 ?? Jelcz 325/004M
  459[L]08 ?? GCBA 5/32 - Scania P400 CB 4x4/ISS Wawrzaszek
  459[L]24 - SLKw - Ford Transit/Frank Cars