Kategorie:
 • Pojazdy i sprzęt
 • Akcje
 • Ćwiczenia, pokazy, uroczystości
 • Muzea i sprzęt historyczny
 • Inne
 • polecane strony
 • Home > Pojazdy i sprz?t > [D] - woj. dolno??l?skie > 410[D] - Dzier??oni??w

  411[D]23 ?? GBA 2/17 ?? Renault Midliner M210/WISS [OPIS]
  Kiedy?? pierwszy wyjazd dzier??oniowskiej jednostki, obecnie ze wzgl?du na posiadane wyposa??enie (np. sanie lodowe) stanowi pierwszy rzut do dzia??a?? z zakresu ratownictwa wodno-lodowego. Jest r??wnie?? pojazdem rezerwowym w przypadku wy???czenia z podzia??u bojowego kt??rego?? z Mercedes??w. Mimo swojego wieku stra??acy chwal? pojazd za niezawodno??? i ??wietne warunki jezdne.


  ***

  Oznaczenie wg PN-EN 1846-1: samoch??d ratowniczo-ga??niczy M-1-6-2000-8/1700-1
  Oznaczenie wg PN-79/M-51300: GBA 2/17

  * * *

  Numer operacyjny: 411[D]23
  Numer rejestracyjny: DDZ 58FU

  * * *

  Podwozie: Renault Midliner M210
  Rok produkcji: 1998
  Nap?d: 4x2
  Silnik: wysokopr???ny, o mocy 210 KM
  Skrzynia bieg??w: manualna
  Liczba/uk??ad miejsc w kabinie: 6/1+1+4

  *Wyposa??enie pojazdu (m.in.):

  - maszt o??wietleniowy
  - szperacz pogorzeliskowy
  - o??wietlenie pola pracy
  - o??wietlenie wewn?trz skrytek - LED
  - niezale??ne ogrzewanie kabiny i przedzia??u autopompy
  - nawigacja GPS

  *Sprz?t ???czno??ci:

  - radiotelefon samochodowy analogowy Motorola GM360
  - 4x radiotelefon nasobny analogowy Motorola GP360

  *Sygnalizacja pojazdu uprzywilejowanego:

  - 2x lampa pojedyncza LED Elektra LBL-2000
  - 1x lampa pojedyncza obrotowa Elektra LBO-10T
  - 2x lampa kierunkowa
  - g??o??nik Elektra/Elfir
  - modulator Elfir ZURA 2120/24
  - dodatkowy sygna??y pneumatyczny

  ***

  *Zabudowa: Piotr Wawrzaszek In??ynieria Samochod??w Specjalnych, Bielsko-Bia??a 
  *Technologia: stalowo-aluminiowa

  *Uk??ad wodno-pianowy:

  - zbiornik wody o poj.: 2000 l
  - zbiornik ??rodka pianotw??rczego: 200 l
  - autopompa: dwuzakresowa Ruberg, o wyd. 1700 l/min @ 8 bar; 250 l/min @ 40 bar
  - wysokoci??nieniowe szybkie natarcie 60m (prawa strona)
  - 2x nasada t??oczna 75 (przedzia?? autopompy)
  - 1x nasada ssawna (przedzia?? autopompy)
  - 1x nasada tankowania hydrantowego 75 (prawa strona)
  - 1x nasada tankowania ??rodka pianotw??rczego (lewa strona)

  * * *


  Przewo??one wyposa??enie (m.in.):

  - zestaw hydrauliki si??owej Lukas eDraulic (no??yce, rozpieracz ramieniowy) + osprz?t 
  - drabina wysuwana trzyprz?s??owa aluminiowa 8,01
  - sanie lodowe + osprz?t
  - sprz?t rat. wodnego (m.in. liny, kaski, kamizelki, rzutki)
  - agregat pr?dotw??rczy
  - 2 szt. pilarka ??a??cuchowa do drewna
  - pi??a do stali i betonu
  - 4 szt. AOUO (w oparciach) + butle zapasowe
  - w???e t??oczne W52 
  - w???e t??oczne W75
  - w???e ssawne 110
  - ga??nice proszkowe 
  - t??umice 
  - hydronetka
  - zestaw PSP R-1 + deska
  - narz?dzia 
  - armatura wodna i pianowa
  - sprz?t burz?cy 
  - sprz?t do zabezpieczenia miejsca zdarzenia

  * * *
  Opracowanie w??asne