Kategorie:
 • Pojazdy i sprzęt
 • Akcje
 • Ćwiczenia, pokazy, uroczystości
 • Muzea i sprzęt historyczny
 • Inne
 • polecane strony
 • Home > Pojazdy i sprz?t > [L] - woj. lubelskie > 220[L] - KW PSP Lublin

  220[L]84 - mobilna komora dymowa - Jelcz 417C/Auer+Koegel
  Mobilna komora dymowa Auer na naczepie marki Koegel. Rol? ci?gnika pe??ni poczciwy Jelcz 417C. Pojazd na co dzie?? stacjonuje w Lublinie. Powy??sze zdj?cia zosta??y wykonane podczas kursu szeregowc??w OSP w KP PSP Pu??awy. Kursanci, wchodz?c po schodkach od strony kabiny, zag???biali si? w labirynt przeszk??d, wype??niony g?stym, lecz nietoksyczny dym (tzw. ??teatralka??). Ich poczynania by??y ??ledzone na monitorze kamery termowizyjnej. Nie oby??o si? r??wnie?? bez badania ci??nienia, zar??wno przed wej??ciem, jak i po wyj??ciu z komory. Po zako??czeniu ?wicze??, zestaw powr??ci?? do Lublina.