Kategorie:
 • Pojazdy i sprzęt
 • Akcje
 • Ćwiczenia, pokazy, uroczystości
 • Muzea i sprzęt historyczny
 • Inne
 • polecane strony
 • Home > Pojazdy i sprz?t > [O] - woj. opolskie > 480[O] - Komenda Powiatowa PSP w Prudniku

  NOWE! - 481[O]25 - GCBA 5/36 - Scania P380/WISS - JRG PSP Prudnik [OPIS]
  Odnowiona po wypadku w lutym 2017 roku ci???ka Scania, kt??r? ??hejterzy? skazali ju?? na kasacj?, otrzyma??a nowy wygl?d.
  W??z ma fabrycznie now? kabin? z ma??ym ulepszeniem. Zamiast okna dachowego - tak jak by??o w "dawnej" wersji - jest teraz...klimatyzacja elektroniczna! Co sprawia, ??e stra??acy maj? bardziej komfortowe warunki jazdy niezale??nie od pogody na zewn?trz.

  Pojazd naprawiono u pierwotnego producenta - WISS Wawrzaszek.

  Kabina zyska??a r??wnie?? nowe elementy odblaskowe co daje ca??emu pojazdowi jeszcze bardziej efektowny wygl?d i poprawia widoczno??? przy pogorszonej widoczno??ci oraz w nocy.

  Zabudowa sprz?towa zosta??a odnowiona. Pojawi?? si? nowy maszt o??wietleniowy typu LED, nie wymagaj?cy jak wcze??niej zewn?trznego zasilania. Wymieniono tak??e o??wietlenie skrytek sprz?towych na LED-owe.

  Przednia wyci?garka ma te?? now? kompozytow? obudow? zamiast zastosowanej wcze??niej blachy aluminiowej.

  Zgodnie z zarz?dzeniem KW PSP w Opolu w??z ma tak??e nowy numer operacyjny, zamiast starego 481[O]21.

  Prudnik 01-05-2019r.

  Pokaz sygnalizacji: https://www.youtube.com/watch?v=mg11yT-eRCs