Kategorie:
 • Pojazdy i sprzęt
 • Akcje
 • Ćwiczenia, pokazy, uroczystości
 • Muzea i sprzęt historyczny
 • Inne
 • polecane strony
 • Home > Pojazdy i sprz?t > Ochotnicze Stra??e Po??arne > [L] - woj. lubelskie > OSP w Michowie

  OSP KSRG Mich??w
  Mich??w to dawne miasto a obecnie wie??, siedziba gminy wiejskiej Mich??w w powiecie lubartowskim, w wojew??dztwie lubelskim. Miejscowo??? zamieszkuje ok 1700 ludzi a ca??? gmin? ok 6000 os??b. Na terenie gminy wyst?puj? typowe zagro??enia dla obszar??w wiejskich.

  OSP Mich??w to jednostka typu S-3, w???czona w struktury KSRG, jako jedyna z gminy Mich??w. W 2016 roku jednostka obchodzi??a okr?g??? rocznic? 100 lat istnienia. W stra??y dzia??a kobieca dru??yna po??arnicza w sile 14 os??b.

  Wyposa??enie:
  459[L]13 - GBA 3/16 - Star 244/Stolarczyk
  459[L]14 - SLKw - Ford Transit/Frank Cars
  459[L]36 - GBA 2,5/16 - Mercedes Atego 1329/BoCar

  Dzi?kujemy wszystkim stra??akom z OSP Mich??w za ??wietn? atmosfer?, w??o??ona prac? i po??wi?cony czas. Mamy nadziej?, ??e efekt ko??cowy si? podoba.