Kategorie:
 • Pojazdy i sprzęt
 • Akcje
 • Ćwiczenia, pokazy, uroczystości
 • Muzea i sprzęt historyczny
 • Inne
 • polecane strony
 • Home > Pojazdy i sprz?t > Ochotnicze Stra??e Po??arne > [L] - woj. lubelskie > OSP w Michowie

  459[L]13 ?? GBA 3/16 ?? Star 244/Stolarczyk
  Drugie wcielenie poczciwej ??coli?, wykonane w 2002 roku przez firm? Stolarczyk z Kielc. W chwili obecnej pojazd pe??ni rol? drugiego rzutu w jednostce a na pozycji ??pierwszowyjazdowca? zastapi?? go GBA Mercedes Atego od BoCaru.

  Oznaczenie wg PN-EN 1846-1: samoch??d ratowniczo-ga??niczy M-2-6-3000-8/1600-1 
  Oznaczenie wg PN-79/M-51300: GBA 3/16

  * * *

  Numer operacyjny: 459[L]13
  Numer rejestracyjny: LBL 0266


  * * *

  Podwozie: Star P244L
  Rocznik: 2002 (karosacja)
  Silnik: typu S359M, wysokopr???ny, sze??ciocylindrowy, rz?dowy, o mocy 150 KM i pojemno??ci skokowej 6840 cm3
  Skrzynia bieg??w: S5-45 mechaniczna, 5+R 
  Skrzynia rozdzielcza: dwubiegowa (szosa, teren)
  Sprz?g??o: jednotarczowe, suche sterowane hydraulicznie
  Uk??ad jezdny: 4x4 z blokad? mechanizmu r????nicowego na tylnym mo??cie 
  Liczba miejsc: 6 (2+4)
  Rozstaw osi: 3900 mm
  Prze??wit poprzeczny: 280 mm
  Prze??wit pod??u??ny: 230 mm
  K?t natarcia: 38?
  K?t zej??cia: 25?
  Pr?dko??? maks.: 82 km/h 
  Zu??ycie paliwa w czasie jazdy: 26 l/100 km


  *Sprz?t ???czno??ci:

  -radiotelefon samochodowy analogowy Motorola

  *Sygnalizacja pojazdu uprzywilejowanego 

  -belka zespolona Premier Hazard Optimax.
  - 2x lampa stroboskopowa
  - 1x lampa Elektra LBO
  - modulator

  * * *

  *Zabudowa: Przedsi?biorstwo Us??ugowo-Handlowe Stolarczyk Miros??aw, Kielce 
  *Rok zabudowy: 2002
  *Technologia: klasyczna stal nierdzewna + aluminium


  *Uk??ad wodno-pianowy:

  - zbiornik wody o poj.: 3000 l
  - zbiornik ??rodka pianotw??rczego: 300 l
  - autopompa: Stolarczyk S20HP, o wyd. 2550 l/min @ 8 bar i wyd. 400 l/min @ 40 bar
  - DWP-16 Stolarczyk 
  - wysokoci??nieniowe szybkie natarcie

  * * *

  *Przewo??one wyposa??enie: podstawowy sprz?t ga??niczy i ratowniczy

  -torba medyczna
  -pilarka do drewna
  -ga??nice
  -kanistry
  -agregat pr?dotw??rczy
  -przeno??ny maszt o??wietleniowy
  -armatura wodna i pianowa
  -sprz?t burz?cy i pionierski