Kategorie:
 • Pojazdy i sprzęt
 • Akcje
 • Ćwiczenia, pokazy, uroczystości
 • Muzea i sprzęt historyczny
 • Inne
 • polecane strony
 • Home > Pojazdy i sprzęt > Ochotnicze Straże Pożarne > [K] - woj. małopolskie > OSP KSRG Czarnochowice

  OSP KSRG Czarnochowice
  Gmina miejsko-wiejska Wieliczka leży na południowy wschód od Krakowa, zajmuje obszar 100,1 km2. Jej strukturę administracyjną tworzą: miasto Wieliczka oraz 29 sołectw.

  Gmina graniczy:

  - na północnym zachodzie z Krakowem,
  - na zachodzie z gminami Świątniki i Siepraw,
  - na wschodzie z gminami Biskupice i Niepołomice,
  - na południu z gminami Dobczyce i Gdów.

  Obszar gminy Wieliczka położony jest w dorzeczu rzeki Raby, Wilgi i Serafy, które to rzeki wpływają do Wisły, stanowiącej północną granicę gminy. Ukształtowanie terenu gminy jest urozmaicone. Część południowa ma bardzo zróżnicowaną, wyżynną rzeźbę terenu, natomiast północna, położona w pradolinie Wisły, jest raczej nizinna. Miasto Wieliczka pełni funkcję lokalnego węzła komunikacji drogowej: krzyżują się tutaj szlaki komunikacyjne łączące Wieliczkę z Krakowem, Niepołomicami, Gdowem i Dobczycami.

  Czarnochowice to miejscowość położona w województwie małopolskim, w powiecie wielickim w gminie Wieliczka. Liczba ludności to ok. 1245 osób.

  Jednostka typu S-4 włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego w 1995 roku.
  Najbliższa jednostka JRG oddalona jest od remizy OSP Czarnochowice o 5 km. W gminie Wieliczka znajduje się 16 jednostek OSP, w tym 3 w KSRG (OSP Czarnochowice, OSP Chorągwica, OSP Podstolice).

  Przez teren gminy Wieliczka przebiega europejska trasa E40 oraz autostrada A4. Obecność tych dróg generuje sporo zdarzeń związanych z wypadkami. OSP z racji bliskości JRG, często dysponowana jest na zabezpieczenie rejonu chronionego. Znaczną część gminy stanowią nieużytki rolne, co wiąże się z częstym dysponowaniem do pożarów traw. Rocznie OSP odnotowuje około 150 interwencji, co daje drugie miejsce pod względem ilości wyjazdów OSP w powiecie.

  ***

  Ochotnicza Straż Pożarna w Czarnochowicach
  Czarnochowice 150
  32-020 Wieliczka

  *Wyposażenie:

  - 569[K]65 - GBA 4/24 - Volvo FL 290/PS Szczęśniak
  - 569[K]67 - GBA 2,5/16 - Magirus Deutz 192D11/Magirus
  - 569[K]68 - SLRr - Land Rover Freelander
  - 569[K]95 - SLOp - Kia Sportage (samochodem porusza się komendant miejsko-gminny)