Kategorie:
 • Pojazdy i sprzęt
 • Akcje
 • Ćwiczenia, pokazy, uroczystości
 • Muzea i sprzęt historyczny
 • Inne
 • polecane strony
 • Home > Pojazdy i sprzęt > Ochotnicze Straże Pożarne > [L] - woj. lubelskie > OSP w Lublinie - Głusku

  337[L]03 – GLBA 1/1 – Iveco Daily/Szczęśniak
  Pojazd przekazany w 2014 roku, dotychczasową służbę pełnił w JRG 1 w Lublinie, gdzie był autem pierwszego rzutu. Obecnie z powodu małego zbiornika i autopompy o niewielkich możliwościach, Iveco do pożarów jeździ sporadycznie. Głównym zadaniem samochodu są interwencje związane z pompowaniem wody i usuwaniem skutków wichur, które przeważają w statystykach wyjazdowych OSP w głusku.

  * * *

  Oznaczenie wg PN-EN 1846-1: samochód ratowniczo-gaśniczy L-1-6-10000-40/100-1 
  Oznaczenie wg PN-79/M-53000: GLBA 1/1

  * * *

  Numer operacyjny syst. '02: 337[L]03
  Numer rejestracyjny LU 66998

  * * *

  Podwozie: Iveco Daily 65C15
  Napęd: 4x2
  Rok produkcji: 2003
  DMC: 7.500 kg
  Liczba/układ miejsc w kabinie: 6/1+1+4

  *Wyposażenie samochodu:

  -pneumatyczny maszt oświetleniowy 2x1000W 
  -niezależne ogrzewanie kabiny i przedziału agregatu wysokociśnieniowego
  -wyciągarka

  *Sygnalizacja pojazdu uprzywilejowanego:

  -belka Elektra LZ 2XGW
  -1x lampa pojedyncza Elektra LBO
  -2x lampa kierunkowa pulsacyjna Wesem
  -modulator Elfir ZURA PS-100R
  -sygnał dwutonowy Belma

  *Sprzęt łączności:

  -radiostacja samochodowa Motorola GM-360

  * * *

  Zabudowa: PS Szczęśniak, Bielsko-Biała 
  Rok zabudowy: 2003

  *Układ wodno-pianowy:

  -zbiornik wody 1000 l
  -zbiornik środka pianotwórczego 100 l
  -jednozakresowa autopompa wysokociśnieniowa Kappa 100/125, o wydajności 100 litrów, przy ciśnieniu 40 bar.
  -wysokociśnieniowa linia szybkiego natarcia
  -1x nasada tankowania hydrantowego 75
  -1x nasada tankowania środka pian. 52

  * * *

  *Przewożone wyposażenie: podstawowy sprzęt gaśniczy i ratowniczy