Kategorie:
 • Pojazdy i sprzęt
 • Akcje
 • Ćwiczenia, pokazy, uroczystości
 • Muzea i sprzęt historyczny
 • Inne
 • polecane strony
 • Home > Pojazdy i sprz?t > Ochotnicze Stra??e Po??arne > [L] - woj. lubelskie > OSP w Jawidzu

  OSP w Jawidzu
  Jawidz to wie??, po??o??ona w wojew??dztwie lubelskim, w powiecie ???czy??skim, w gminie Spiczyn. Sama gmina Spiczyn liczy 5400 mieszka??c??w i wyst?puj? na jej terenie typowe zagro??enia dla teren??w wiejskich. Miejscowo??? le??y przy drogach wojew??dzkich 829 i 828 i w jej pobli??u znajduje si? wojskowy sk??ad Agencji Rezerw Materia??owych.

  Ochotnicza Stra?? Po??arna w Jawidzu to jednostka typu S1, nie nale???ca do Krajowego Systemu Ratowniczo - Ga??niczego.

  Wyposa??enie: 
  468[L]24 - GBA 4,6/30 ?? MAN TGM 18.340/Moto Truck