Kategorie:
 • Pojazdy i sprzęt
 • Akcje
 • Ćwiczenia, pokazy, uroczystości
 • Muzea i sprzęt historyczny
 • Inne
 • polecane strony
 • Home > Pojazdy i sprz?t > Ochotnicze Stra??e Po??arne > [E] - woj. ????dzkie > OSP KSRG Ciel?dz

  OSP KSRG Ciel?dz
  Gmina Ciel?dz (powsta??a w 1973 r.) le??y na wschodnim kra??cu woj. ????dzkiego, w powicie rawskim (dawne woj. skierniewickie), przy granicy woj. mazowieckiego. Liczy ok. 4000 mieszka??c??w, a sama siedziba jej w??adz, wie?? gminna Ciel?dz ?? ok. 1000. To tereny typowo rolnicze (79% powierzchni to u??ytki rolne), z niewielk? domieszk? las??w. W gminie istnieje 7 jednostek OSP, w tym 4 typu ??M?.

  OSP typu ??S? - Ciel?dz, Sierzchowy, Ossowice
  OSP typu ??M? - Brzoz??wka ?aszczyn Grabice Mroczkowice

  * * *

  OSP KSRG Ciel?dz
  Ciel?dz 64a
  96-214 Ciel?dz
  pow. rawski
  woj. ????dzkie

  529[E]11 - GBM 2,5/8 - Star P244L/JZS (Jelcz 008)
  529[E]12 - GLM-8 (SLKw) - FSC ??uk A15

  Tradycje OSP Ciel?dz si?gaj? 1917 roku. Przez ca??y okres istnienia - z chwilowym kryzysem spowodowanym ograniczeniami i zniszczeniami wojennymi - nieustannie si? rozwija??a, a?? do stanu obecnego. Obecnie liczy 46 cz??onk??w, w tym 18 druh??w w JOT. Posiada przestronna stra??nic? z 4 boksami gara??owymi oraz 2 samochody. Ju?? w 1995 r. wesz??a do KSRG, jako jedna z niewielu. Rozw??j trwa nadal - obecnie etapami wykonywana jest modernizacja Domu Stra??aka; czynione s? tak??e przygotowania do zakupu nowego samochodu GBA.

  Bardzo obszerne informacje o jednostce, jej historii i osi?gni?ciach, kt??rych nawet podsumowa? tu nie spos??b, mo??na znale??? na stronie jednostki: http://www.osp.cieladz.pl/