Kategorie:
 • Pojazdy i sprzęt
 • Akcje
 • Ćwiczenia, pokazy, uroczystości
 • Muzea i sprzęt historyczny
 • Inne
 • polecane strony
 • Home > Pojazdy i sprz?t > Ochotnicze Stra??e Po??arne > [E] - woj. ????dzkie > OSP KSRG Ciel?dz

  529[E]12 - GLM-8 (SLKw) - FSC ??uk A15 [OPIS]
  Poczciwy FSC ??uk, model A15 (jest to pierwotna wersja GLM-8, zwana popularnie ??smutkiem?) z 1971 r. przez niemal dwie dekady by?? podstawowym samochodem OSP w Ciel?dzu, a?? do pozyskania GBM 2,5/8. By?? on tak??e pierwszym samochodem jednostki. Mo??na powiedzie?, ??e zast?pi?? w??z konny. Obecnie nie jest ju?? wykorzystywany w bie???cej s??u??bie - jedynie do cel??w transportowych, oraz jako samoch??d historyczny-maskotka. Podobnie jak i Stara, charakteryzuje go do??? wysoki stopie?? oryginalno??ci, nie licz?c poprawek blacharskich i zdemontowanego, zb?dnego wyposa??enia.

  Dawny numer operacyjny: 380472