Kategorie:
 • Pojazdy i sprzęt
 • Akcje
 • Ćwiczenia, pokazy, uroczystości
 • Muzea i sprzęt historyczny
 • Inne
 • polecane strony
 • Home > Pojazdy i sprz?t > [L] - woj. lubelskie > 300[L] - Komenda Miejska PSP w Lublinie > 304[L] - Jednostka Ratowniczo - Ga??nicza nr 4

  304[L]72 ?? SRw ?? Iveco Eurocargo 150E28/Szcz???niak
  Najnowszy pojazd JRG 4 w Lublinie, wszed?? do podzia??u bojowego w 2015 roku jako drugi samoch??d przystosowany do prowadzenia dzia??a?? z zakresu ratownictwa wodnego w jednostce.

  Iveco zosta??o zakupione w ramach zakup??w centralnych. ??rodki na zakup pochodzi??y z bud??etu pa??stwa oraz dofinansowania z Unii Europejskiej ze ??rodk??w Funduszu Sp??jno??ci w ramach Programu Infrastruktura i ??rodowisko, dzia??anie 3.2 Zapobieganie i ograniczanie skutk??w zagro??e?? naturalnych oraz przeciwdzia??anie powa??nym awariom, o?? priorytetowa III Zarz?dzanie zasobami i przeciwdzia??anie zagro??eniom ??rodowiska. 


  ***

  Numer operacyjny: 304[L]72
  Numer rejestracyjny: LU 998CN

  ***

  Podwozie: Iveco MLC 150E28WS
  Rocznik: 2015
  Wymiary (d??./szer./wys.): 8.136/2.548/3.552 mm
  Silnik: wysokopr???ny, 6728 cm ?, euro VI
  Moc: 206 kW/280 KM
  DMC: 15.000 kg
  Masa w??asna: 9760 kg
  ?adowno???: 5240 kg
  Nap?d: 4x4 kat. III
  K?t natarcia: 31,7°
  Pokonywanie wzniesie?? ?? 35°
  Ilo???/uk??ad miejsc: 6/2+4

  ***

  *Wyposa??enie pojazdu (m.in.):

  - 2x wyci?garka elektryczna prz??d i ty?? Power Winch
  - maszt o??wietleniowy SVEP Alutower 4.2 MAST
  - gniazdo i szperacz (z przodu)
  - o??wietlenie pola pracy
  - nawigacja Elite GPS
  -sk??adana markiza PROSTOR
  -winda za??adowcza DHOLLANDIA
  -intercom z kamer?
  -klimatyzacja przedzia??u za??ogowego
  -webasto przedzia??u za??ogowego

  ***

  *Zabudowa: SZCZ???NIAK Pojazdy Specjalne Sp z o.o. ul. Bestwi??ska 105A 43-346 Bielsko-Bia??a

  Zabudowa dwu modu??owa z miejscami do przewozu 4 os??b. Przedzia?? jest przeszklony, klimatyzowany, oddzielony ??cian? od pozosta??ej cz???ci zabudowy, ???czno??? z kabin? kierowcy przez intercom i kamer? wn?trza. Za przedzia??em osobowym znajduje si? przedzia?? sprz?towy z urz?dzeniami i wyposa??eniem zgodnie z wymaganiami ratownictwa wodnego. Z ty??u zamontowano wind? za??adowcz?. Dach wykonany w formie podestu sprz?towego z drabin? wej??ciow? z ty??u pojazdu.

  ***

  *Sprz?t ???czno??ci:

  -radiotelefon samochodowy (analogowy) KENWOOD
  -radiostacje przeno??ne KENWOOD


  * * *

  Wyposa??enie ratownicze (m.in.):
  -stacj? komunikacji nurka
  -cztery komplety skafandr??w suchych wraz z wyposa??eniem
  -dwa skafandry suche do pracy w wodach zanieczyszczonych zwi?zkami chemicznymi
  -zestaw ???czno??ci bezprzewodowej i przewodowej nurka
  -lornetki z dalmierzem
  -echosond?
  -kamer? do filmowania podwodnego
  -balony wyporno??ciowe od 50 do 1000 kg (irydyny)
  -pilark? ??a??cuchow? do drewna
  -agregat pr?dotw??rczy Fogo FV, o mocy 15 KW
  -spr???ark? powietrzn? Coltri
  -zestaw do ratownictwa wysoko??ciowego
  -nosze p??ywaj?ce z osprz?tem z mo??liwo??ci? podpi?cia do ??mig??owca
  -ratownicze sanie lodowe z osprz?tem
  -zestaw do ratownictwa medycznego z defibrylatorem automatycznym
  -przeno??ny odbiornik GPS


  *Opis powsta?? przy pomocy artyku??u: http://www.kmpsp.wloclawek.pl/index.php/pl/aktualnosci/446-nowy-samochod-specjalny-2
  ze strony KM PSP we W??oc??awku.