Kategorie:
 • Pojazdy i sprzęt
 • Akcje
 • Ćwiczenia, pokazy, uroczystości
 • Muzea i sprzęt historyczny
 • Inne
 • polecane strony
 • Home > Ćwiczenia, pokazy, uroczystości > EDURA 2009 > Inne

  Biatel/ISS Wawrzaszek - kontener MSD KW PSP Białystok
  MSD zostało zbudowane na bazie kontenera zgodnego z normą PN-EN 14 505, możliwego do przewiezienia przy pomocy pożarniczych lub wojskowych nośników kontenerowych. W razie potrzeby kontener ten może być również transportowany na większe odległości koleją. Docelowo ustawiany jest w miejscach umożliwiających łączność bezpośrednią z jednostkami biorącymi udział w akcji. Po ustawieniu w miejscu akcji można z niego prowadzić w sposób autonomiczny koordynację działania służb ratowniczych w rejonie współdziałania.

  W Mobilnym Stanowisku Dowodzenia zainstalowano rozbudowany układ łączności bezpośredniej we wszystkich dostępnych w Polsce systemach. Zasięg łączności bezpośredniej zwiększa maszt antenowy wysuwany pneumatycznie na wysokość 12 m. Łączność na poziomie sztabu zapewniają dodatkowe przenośne przemienniki z pneumatycznymi masztami antenowymi o wysokości 15 m, które ustawione w dogodnym miejscu zapewniają zwiększenie zasięgu łączności do poziomu taktycznego.

  MSD wyposażone zostało w układ rejestracji: zdarzeń w kontenerze, obrazu z kamer, oraz zapis prowadzonej łączności korespondencyjnej. MSD posiada trzy w pełni zamienne stanowiska operatorskie. Posiada też dwa rezerwowe stanowiska mogące zostać w dowolnej chwili przekonfigurowane w miejsce wypoczynku załogi. Część socjalna z kuchnią oraz toaletą chemiczną, klimatyzacja oraz ogrzewanie zapewnia komfort pracy w czasie długotrwałych akcji.
  Kontener posiada dodatkowo zespół oświetlenia przestrzeni roboczej oraz system rozgłoszeniowy. System wspomagania procesu decyzyjnego obejmuje stanowiska komputerowe z dostępem do baz danych, map cyfrowych system informacji wraz z telewizją oraz zamontowaną stacją meteorologiczną pozwalającą np. przewidywanie przemieszczania się zagrożeń ekologicznych.

  Opis: http://www.biatel.com.pl/index.php?sid=p_MobilneStanowiskaDowodzenia