Kategorie:
 • Pojazdy i sprzęt
 • Akcje
 • Ćwiczenia, pokazy, uroczystości
 • Muzea i sprzęt historyczny
 • Inne
 • polecane strony
 • Home > Pojazdy i sprz?t > [L] - woj. lubelskie > 340[L] - Komenda Miejska PSP w Bia??ej Podlaskiej > 341[L] - Jednostka Ratowniczo - Ga??nicza w Bia??ej Podlaskiej

  341[L]25 - GCBA 4/30 - Jelcz 442/JZS typ. 015R*
  Ci???ki samoch??d ratowniczo - ga??niczy Jelcz 015R, zabudowany przez Zak??ady Samochodowe "Jelcz" S.A. na podwoziu Jelcza P442 DS.

  Opracowana w 1999 roku, przez O??rodek Badawczo - Rozwojowy Z.S. "Jelcz", koncepcja odnowienia popularnych wersji Jelczy 010 i 014 zak??ada??a polepszenie dost?pu do sprz?tu umieszczonego w skrytkach oraz stworzenie kabiny brygadowej bardziej przystosowanej pod wymogi stra??y po??arnej (aparaty ODO w oparciach, p????ki na drobniejszy sprz?t w kabinie). Stworzono dwa nowe modele zabudowy po??arniczej. 011 dla podwozia o nap?dzie szosowym oraz 015 dla Jelcza 442. Podobnie jak w przypadku protoplast??w, w zale??no??ci od modelu autopompy (A32/10-A4/29 ??FUP lub NH30 Rosenabuer) wersj? z pomp? Rosenbauera oznaczano literk? 'R'. Zabudowa po??arnicza pojazdu z??o??ona jest z 3 modu????w: sprz?towego, zbiornika oraz przedzia??u autopompy. Jednocz???ciowa, kabina brygadowa typu 135 RL jest przeznaczona dla 6 ratownik??w. Pojazd nap?dza 260 konny silnik WSK Mielec typu SW 680 207/5. Wymiary samochodu (d??/szer/wys) 8135/2503/3215 [mm]. Masa rzeczywista to 16 450 kg.

  Powy??szy Jelcz 015R wyposa??ony jest w m.in.: agregat pr?dotw??rczy o mocy 5,2 kW, agregat oddymiaj?cy, 3 drabiny przystawne DN 2,7, armatur? wodno - pianow? (w tym: 10 odcink??w w52, 14 odcink??w w75 oraz kurtyny wodne 52 i 75), podr?czny sprz?t burz?cy, oznakowanie s??u???ce do odgradzania miejsca akcji, pomp? szlamow?, pilark? do drewna oraz 4 AODO Auer.

  Pojazd przekazany do OSP.