Kategorie:
  • Pojazdy i sprzęt
  • Akcje
  • Ćwiczenia, pokazy, uroczystości
  • Muzea i sprzęt historyczny
  • Inne
  • polecane strony
  • Home > Pojazdy i sprz?t > [L] - woj. lubelskie > 520[L] - KP PSP Ryki > Posterunek PSP D?blin-Mas??w

    Opr??cz posterunku PSP, w budynku mie??ci si? r??wnie?? Ochotnicza Stra?? Po??arna D?blin Mas??w. Na wyposa??eniu stra??y znajduje si? bardzo ciekawy GCBA Jelcz w zabudowie Wawrzaszek z lat 90' ubieg??ego wieku. Pojazd poprzednio pe??ni?? funkcj? ci???kiego technika w JRG Ryki, gdzie zosta?? zast?piony SLRt Renault Mascot.