Kategorie:
 • Pojazdy i sprzęt
 • Akcje
 • Ćwiczenia, pokazy, uroczystości
 • Muzea i sprzęt historyczny
 • Inne
 • polecane strony
 • Home > Pojazdy i sprz?t > [L] - woj. lubelskie > 340[L] - Komenda Miejska PSP w Bia??ej Podlaskiej > 341[L] - Jednostka Ratowniczo - Ga??nicza w Bia??ej Podlaskiej

  341[L]49 - SCRt - Mercedes Benz 1831/Saurus
  Ci???ki samoch??d specjalny ratownictwa technicznego zabudowany na podwoziu Mercedes Benz 1831 przez fi??skiego Saurusa. Pojazd poza ci???ka wci?garka i ??urawiem hydraulicznym, wyposa??ony jest w m.in.:
  - stacjonarny agregat pr?dotw??rczy 20kW;
  - 13 butli 6 dm3 Drager;
  - dwie drabiny sznurowe;
  - drabin? s??upkow? D 3,1;
  - worki: sanitarne, na zw??oki, izotermiczne, na ??mieci;
  - podr?czny sprz?t burz?cy;
  - klucz do rur '??aba';
  - latarki r????nego typu;
  - 3 szt. latarki do he??m??w;
  - liny stalowe;
  - liny ratownicze i asekuracyjne;
  - megafon przeno??ny;
  - m??ot udarowy;
  - 2 naja??nice 1000W;
  - Zestaw PSP-R2;
  - Nosze: deska, podbierkowe, p??ywaj?ce;
  - 3 AODO Drager;
  - pilarka elektryczna Partner;
  - pilarka spalinowa Partner;
  - pi??a spalinowa do betonu i stali Stihl TS-360 AVS;
  - pi??a spalinowa do betonu i stali Partner K-1200;
  - pi??a elektryczno - hydrauliczna do betonu i stali Partner K-3500;
  - pi??a r?czna i ramowa;
  - 2 podno??niki kolejowe;
  - przed??u??acz;
  - przeciwwaga dla ??urawia;
  - radiometr;
  - ??rodki ochrony osobistej (r?kawice, okulary itp)
  - rzutka ratunkowa;
  - sanie lodowe;
  - statyw do naja??nic;
  - statywy do ta??my odgradzaj?cej;
  - 3 szt. szelek ratowniczych;
  - trociny;
  - wiertarka udarowa Bosh;
  - wypalarka plazmowa;
  - znaki drogowe;

  oraz zestaw narz?dzi Holmatro w sk??ad kt??rego wchodz?:

  1. Osprz?t: ??a??cuchy, przewody, ko??c??wki do narz?dzi
  2. Poduszki pneumatyczne:
  a) Wysokiego ci??nienia - niskiego podnoszenia:
  - 2 szt. 26/26 [cm];
  - 2 szt. 38/38 [cm];
  - 4 szt. 51/51 [cm];
  - 1 szt. 61/61 [cm];
  - 1 szt. 71/71 [cm];
  - 2 szt. 92/92 [cm];
  b) Niskiego ci??nienia - wysokiego podnoszenia:
  - poduszka LAB 3;
  - poduszka LAB 4 - 70/70 [cm];
  c) Inne:
  - korek 29,8 x 60 [cm];
  - korek 9,6 x 20 [cm];
  3. Pompy hydrauliczne: 6 szt. (spalinowe, r?czne, no??ne, elektryczna, wodna)
  4. Narz?dzia:
  - rozpierak kolumnowy 161kN/1270 mm;
  - rozpierak kolumnowy 161kN/1670 mm;
  - rozpierak kolumnowy 161kN/790 mm;
  - 2 x rozpierak ramieniowy SP 4240 - 157kN/ 686 mm;
  - no??yce 296kN/138 mm;
  - mini no??yce 80kN/40 mm
  - no??yce CU 4050 NCTII - 927kN/181 mm