Kategorie:
 • Pojazdy i sprzęt
 • Akcje
 • Ćwiczenia, pokazy, uroczystości
 • Muzea i sprzęt historyczny
 • Inne
 • polecane strony
 • Home > Pojazdy i sprz?t > Inne jednostki ochrony p.po?? > Zak??adowa S??u??ba Ratownicza Metra Warszawskiego

  331[W]22 - GLBA 0,7/12 - Volkswagen LT
  Lekki samoch??d ga??niczy zabudowany prawdopodobnie przez jednego z niemieckich producent??w, posiadaj?cy 700 litrowy zbiornik wody oraz motopomp? o wydajno??ci 1200 l/min (lub te?? 1600 l/min). Pojazd posiada 6 miejsc w uk??adzie 1+1+1+1+2 (uk??ad na wz??r ameryka??ski). Na jego wyposa??eniu znajduj? si? armatura wodno pianowa, odcinki w52 i w75, pompa szlamowa, pompa p??ywaj?ca, turbimat, in??ektor, 4 aparaty ODO Auer, ga??nice proszkowe i ??niegowe oraz podr?czny sprz?t burz?cy.