Kategorie:
 • Pojazdy i sprzęt
 • Akcje
 • Ćwiczenia, pokazy, uroczystości
 • Muzea i sprzęt historyczny
 • Inne
 • polecane strony
 • Home > Pojazdy i sprz?t > [L] - woj. lubelskie > 450[L] - KP PSP Lubart??w

  Komenda Powiatowa PSP w Lubartowie.
  KP PSP i JRG Lubart??w
  ul. Jana Paw??a II 14

  http://www.straz.lubartow.pl/

  Powiat lubartowski le??y w ??rodkowej cz???ci wojew??dztwa lubelskiego. S?siaduje z powiatami: lubelskim, ???czy??skim (od po??udnia), parczewskim (od wschodu), radzy??skim, ??ukowskim (od p????nocy) oraz pu??awskim i ryckim (od zachodu). Zajmuje teren 1290 km2, zamieszkiwanych przez prawie 91.000 os??b, w tym nieca??e 23.000 w samym Lubartowie. W sk??ad powiatu wchodz?: 1 gmina miejska (Lubart??w), 2 gminy miejsko-wiejskie (Kock, Ostr??w Lubelski) oraz 10 gmin wiejskich (Abram??w, Firlej, Jeziorzany, Kamionka, Lubart??w, Mich??w, Nied??wiada, Ostr??wek, Serniki, U??cim??w).

  Na terenie powiatu wyst?puje szeroka gama zagro??e??. W rejonie chronionym nie brakuje obiekt??w zabytkowych, przemys??owych, ci?g??w komunikacyjnych oraz teren??w le??nych. W pierwszej kategorii na szczeg??ln? uwag? zas??uguje pa??acowe Muzeum Zamoyskich w Koz????wce, 9 km na zach??d od Lubartowa. W??r??d zak??ad??w przemys??owych nale??y wyr????ni? rozlewni? gazu LPG GASPOL w Lubartowie, zaklasyfikowanej jako ZDR (Zak??ad Du??ego Ryzyka), czynny szyb ropowo-gazowy w Amelinie oraz fabryka mebli Black Red White/Mebex w Chlewiskach k/Lubartowa. Przez teren powiatu przebiegaj? dwie drogi krajowe: DK19 Rzesz??w-Ku??nica oraz DK48 Tomasz??w Maz.-Kock. Na szczeg??ln? uwag? zas??uguje os??awiony zakr?t i wiadukt w pobli??u miejscowo??ci Wandzin (gm. Lubart??w), gdzie bardzo cz?sto dochodzi do powa??nych wypadk??w z udzia??em tir??w. Nierzadko ma na to wp??yw tzw. 'syndrom litewskiego kierowcy'.

  Szczeg????owa charakterystyka obszaru chronionego znajduje si? na stronie internetowej KP: http://www.straz.lubartow.pl/998/obszar_chroniony

  Wyposa??enie:

  451[L]21 - GBA 2,5/24 - Renault Midlum/WISS
  451[L]22 - GCBA 5/32 - MB Atego/JZS 034
  451[L]23 - GLBA 1/2,5 - Iveco Daily/WISS
  451[L]25 - GCBA 5/34 - MB Atego/Szcz???niak
  451[L]51 - SD-30 - Iveco Magirus
  451[L]55 - SLBus - VW T5
  451[L]60 - SLRChem - Iveco Daily/Magirus
  451[L]84 - SCKn - Renault Kerax/Wawrzaszek
  451[L]85 - SLOp - Suzuki Grand Vitara
  451[L]90 - SLRr - Nissan Terrano II

  451-K1 - kontener pompowy*
  451-K2 - kontener skrzyniowy
  451-K3 - kontener sanitarny*
  451-?1 ???d?? hybrydowa AVA
  Przyczepa do transportu kontener??w
  Przyczepa do transportu ??odzi

  -------------------------------------------------------------------------------------------

  Sk??adamy serdeczne podzi?kowania dla Zast?pcy Komendanta Powiatowego PSP, Pana m??. bryg. mgr in??. Grzegorza Szyszko, Dow??dcy JRG PSP, Pana ryg. mgr in??. Artur W?sika oraz wszystkich Stra??ak??w za mo??liwo??? wykonania zdj??, po??wi?cony czas oraz bardzo mi??? wizyt?.