Kategorie:
 • Pojazdy i sprzęt
 • Akcje
 • Ćwiczenia, pokazy, uroczystości
 • Muzea i sprzęt historyczny
 • Inne
 • polecane strony
 • Home > Pojazdy i sprz?t > [L] - woj. lubelskie > 340[L] - Komenda Miejska PSP w Bia??ej Podlaskiej > 341[L] - Jednostka Ratowniczo - Ga??nicza w Bia??ej Podlaskiej

  341[L]22 - GBA 2,5/24 - Renault Midlum/Wawrzaszek - NOWE!
  ??redni samoch??d ratowniczo - ga??niczy, zabudowany przez ISS Wawrzaszek na podwoziu Renault Midlum 270.14 DXi CCF dedykowany do prowadzenia dzia??a?? w trudnych warunkach terenowych: w lasach, na nieu??ytkach. Pojazd by?? prezentowany na targach Edura 2011 na stoisku producenta zabudowy.


  Do JRG w Bia??ej Podlaskiej pojazd ten trafi?? w ramach projektu ??Poprawa systemu bezpiecze??stwa chemiczno-ekologicznego na obszarze miasta Bia??a Podlaska i powiatu bialskiego?, realizowanego ze ??rodk??w UE (RPO woj. lubelskiego). W ramach projektu zakupiono w 2010 r. 5 samochod??w ratowniczo-ga??niczych (2 ci???kie i 3 ??rednie, w tym 2 terenowe) dla JRG Ma??aszewicze, JRG Mi?dzyrzec Podlaski (po 1 GCBA Scania/ISS), JRG Bia??a Podlaska, OSP Neple (po 1 GBA Renault Midlum 4x4 CCF/ISS) i OSP Sidorki (GBA Renault Midlum 4x4/ISS) Warto??? projektu wynios??a 3.991.040 PLN, a udzia?? ??rodk??w unijnych 3.316.203,60 PLN (ok. 83%).

  Oznaczenie wg: PN-79 M-51300: GBA 2,5/24
  Oznaczenie wg PN-EN 1846: samoch??d ratowniczo-ga??niczy M-3-4-2500-8/2400-0
  Numer operacyjny 341[L]22
  Rok produkcji: 2010


  Podwozie: Renault Midlum 270.14 DXi CCF


  Silnik: wysokopr???ny, o mocy 270 KM
  DMC: 14.000 kg
  MMR: 13.500 kg
  Nap?d: 4x4 (kategoria III - terenowe)
  Uklad miejsc w kabinie: 1+1+1+1
  Kabina wyposa??ona jest w klatk? kapota??ow?.

  Zabudowa: ISS Wawrzaszek, Bielsko-Bia??a
  Materia??y: stal nierdzewna (rama), aluminium (poszycie), kompozyt (zbiorniki wody i ??r. pian.)
  Skrytki: 7 skrytek zamykanych ??aluzjami py??o- i bryzgoszczelnymi.

  Uk??ad wodno-pianowy:
  -zbiornik wody: 2.500 l
  -zbiornik ??rodka pianotw??rczego: 250 l
  - DWP (stacjonarne, ulokowane na dachu pojazdu)
  - autopompa Ruberg R30; 2400 l/min @ 8 bar i 200 l/min @ 40 bar
  - Linia szybkiego natarcia o d??ugo??ci 60m
  - nasady: 1x ssawna 110 (z tylu), 2x t??oczne 75 (po bokach), 1x tankowania hydrantowego 75 (z prawej strony), 1x tankowania ??rodka pianotw??rczego 52 (z lewej).

  Sygnalizacja ??wietlno - d??wi?kowa:

  Lampy pojedyncze: PW Gamet SOL3LED (3 szt.)
  Lampy kierunkowe: FSV Mikroled (2 szt. ty?? pojazdu), PW Gamet LED 24V (2 szt. prz??d pojazdu)
  Generator: PW Gamet GAM-150
  G??o??nik: PW Gamet GAM-100

  Wyposa??enie pojazdu (m.in.):

  - agregat pr?dotw??rczy
  - ga??nice proszkowe
  - ubranie ??aroodporne
  - pi??a spalinowa do drewna
  - armatura wodno - pianowa
  - odcinki t??oczne W52 i W75
  - aparaty ODO MSA AirMAXX z maskami Ultra Elite (4 szt. + 2 zapasowe butle kompozytowe)
  - podstawowy sprz?t burz?cy
  - torba PSP-R1