Kategorie:
 • Pojazdy i sprzęt
 • Akcje
 • Ćwiczenia, pokazy, uroczystości
 • Muzea i sprzęt historyczny
 • Inne
 • polecane strony
 • Home > Pojazdy i sprz?t > [L] - woj. lubelskie > 300[L] - Komenda Miejska PSP w Lublinie > 302[L] - Jednostka Ratowniczo - Ga??nicza nr 2

  302[L]51 - SD-44 - Iveco TurboTech/Magirus*
  Pojazd w 2011 roku zosta?? przekazany do OSP Niemce.

  --------------------------------------------------------------

  Wyprodukowana w 1986 roku, 44-metrowa drabina mechaniczna Magirus z wind? na podwoziu Iveco TurboTech 190-25. Pojazd mo??e by? praktycznie uwa??any za bia??ego kruka ze wzgl?du na swoj? rzadko??? na rodzimym podw??rku. Rola pojazdu zosta??a zmarginalizowana po przyj??ciu posiadaj?cej kosz drabiny (SD-30 z 1978) z JRG-1.