Kategorie:
 • Pojazdy i sprzęt
 • Akcje
 • Ćwiczenia, pokazy, uroczystości
 • Muzea i sprzęt historyczny
 • Inne
 • polecane strony
 • Home > Pojazdy i sprz?t > Ochotnicze Stra??e Po??arne > [W] - m.st. Warszawa > OSP Weso??a

  378[W]26 - GCBA 9,3/32 - Tatra 815/Arkom
  GCBA Tatra zosta??a pozyskana w 2004 r., jak wi?kszo??? "du??ych" pojazd??w, ze sto??ecznej KM PSP, i podobnie jak pozosta??e, wymaga??a remontu. Przeprowadzono go w firmie Arkom (Henryk??w - Urocze). Powi?kszono kabin? i zbiornik na wod?, ale cz???? element??w (jak np. DWP) prze??o??ono z pierwotnej zabudowy Karosy. Pojazd posiada na wyposa??eniu m.in. aparaty ODO Scott wraz z butlami zapasowymi, wentylator osiowy, odcinki t??oczne i armatur?.