Kategorie:
 • Pojazdy i sprzęt
 • Akcje
 • Ćwiczenia, pokazy, uroczystości
 • Muzea i sprzęt historyczny
 • Inne
 • polecane strony
 • Home > Pojazdy i sprz?t > [L] - woj. lubelskie > 450[L] - KP PSP Lubart??w

  451[L]22 - GBA 2,5/20 - Mercedes Benz Atego/JZS typ. 034 *
  Uterenowiony ??redni samoch??d ratowniczo-ga??niczy na podwoziu Mercedes-Benz Atego 1325AF, z zabudowa JZS typ 034. Wyprodukowany w 2003 roku pojazd to nast?pca cenionych GBA serii '024' na podwoziu MB 1124 4x4 oraz przej??ciowej wersji 024 na podwoziu Atego 1225 4x4. Jest to jeden z ostatnich pojazd??w po??arniczych wyprodukowanych w Jelczu-Laskowicach i prawdopodobnie jedyny egzemplarz 034. R??wnie?? w 2003 rozpocz?to budow? pierwszego - i zarazem ostatniego - egzemplarza jego 'miejskiego' brata (GBA 2,5/24 Atego 1325F). Nieuko??czone miejskie Atego zosta??o odkupione od JZS przez najm??odszego gracza na rynku zabud??w ?? Germaz-Wroc??aw. Doko??czony w??z dostarczono w 2004 do JRG-1 we Wroc??awiu. Na tych dw??ch pojazdach zako??czy??a si? kilkudziesi?cioletnia historia produkcji ??rednich samochod??w po??arniczych w JZS.

  * * *

  Oznaczenie wg PN-EN 1846-1: samoch??d ratowniczo-ga??niczy M-2-6-2500-8/2000-1
  Oznaczenie wg PN-79/M-51300: GBA 2,5/20

  * * *

  Numer operacyjny: 451[L]22
  Numer rejestracyjny: LLB L998

  * * *

  Podwozie: Mercedes Benz Atego 1325
  Rocznik: 2003
  Nap?d: 4x4 (kat. II)
  Silnik: 245KM
  DMC: 14 000Kg

  *Wyposa??enie pojazdu:

  -maszt o??wietleniowy
  -szperacz pogorzeliskowy
  -wyci?garka elektryczna


  *Sprz?t ???czno??ci:

  -radiotelefon samochodowy analogowy Motorola

  *Sygnalizacja pojazdu uprzywilejowanego

  -belka ??wietlno-d??wi?kowa Elektra LZ 2OGW
  -lampa pojedyczna stroboskopowa Elektra LBX-11
  -2x lampa kierunkowa pulsacyjna Wesem
  -modulator Elfir Zura PS100R


  * * *

  *Zabudowa: Jelcza??skie Zak??ady Samochodowe typ 034
  *Rok zabudowy: 2003
  *Technologia: tradycyjna

  *Uk??ad wodno-pianowy:

  -zbiornik wody o poj.: 2500l
  -zbiornik ??rodka pianotw??rczego: 250l
  -autopompa: Rosebauer NH 20
  -DWP
  -szybkie natarcie
  -zraszacze

  * * *

  Pojazd przekazany do OSP, zast?piony przez GCBA Scania.