Kategorie:
 • Pojazdy i sprzęt
 • Akcje
 • Ćwiczenia, pokazy, uroczystości
 • Muzea i sprzęt historyczny
 • Inne
 • polecane strony
 • Home > Pojazdy i sprz?t > [L] - woj. lubelskie > 340[L] - Komenda Miejska PSP w Bia??ej Podlaskiej > 342[L] - Jednostka Ratowniczo - Ga??nicza w Ma??aszewiczach

  342[L]22 - GBAM 2,5/16/8 - Star 266/Osiny
  ??redni samoch??d ga??niczy zabudowany na podwoziu FSC Star 266 przez Przedsi?biorstwo Produkcyjno - Us??ugowo - Handlowe "Osiny". Pojazd posiada zbiornik wodny o pojemno??ci 2500 litr??w, 250 litrowy zbiornik ??rodka pianotw??rczego oraz autopomp? o wydajno??ci 1600 l/min. Doskona??e w??a??ciwo??ci terenowe pojazdu, sprawiaj? ??e jest on wykorzystywany g????wnie przy dzia??aniach w trudnym terenie, a tego na malowniczych terenach przygranicznych nie brakuje. Na wyposa??eniu pojazdu, poza armatur? wodno - pianow?, podr?cznym sprz?tem burz?cym i motopomp? o wydajno??ci 800 l/min., znajduj? si? dwa aparatu ODO umieszczone w przedziale za??ogi.