Kategorie:
 • Pojazdy i sprzęt
 • Akcje
 • Ćwiczenia, pokazy, uroczystości
 • Muzea i sprzęt historyczny
 • Inne
 • polecane strony
 • Home > Pojazdy i sprz?t > Ochotnicze Stra??e Po??arne > [L] - woj. lubelskie > OSP w M?towie

  339[L]51 ?? GBA 2,5/25 ?? Volvo FL290/PS Szcz???niak
  ??redni samoch??d ratowniczo-ga??niczy zbudowany przez firm? PS Szcz???niak, na podwoziu Volvo FL 290. Auto wyprodukowane w 2010 roku, w jednostce pojawi??o si? we wrze??niu. Pojazd bogato wyposa??ony, pozyskany dzi?ki funduszom RPO wojew??dztwa lubelskiego.