Kategorie:
 • Pojazdy i sprzęt
 • Akcje
 • Ćwiczenia, pokazy, uroczystości
 • Muzea i sprzęt historyczny
 • Inne
 • polecane strony
 • Home > Pojazdy i sprz?t > Inne jednostki ochrony p.po?? > Zak??adowa S??u??ba Ratownicza Metra Warszawskiego

  331[W]44 - SRt - Mercedes Benz Unimog U400/Hartmann
  ??redni samoch??d ratownictwa technicznego, przystosowany do dzia??a?? w tunelach metra, zabudowany na podwoziu Mercedes Benz Unimog U400 przez niemieck? firm? Hartmann Spezialkarosserien. Pojazd posiada 5 osobow? kabin? brygadow?. Wyposa??ony jest m.in. w zestaw narz?dzi hydraulicznych wraz z pompami i osprz?tem Holmatro, zestaw si??ownik??w hydraulicznych wraz z pomp?, poduszki wysokiego ci??nienia niskiego podnoszenia, pi??? do drewna, pi??y do stali i betonu, agregat pr?dotw??rczy z masztem z naja??nicami, zestaw PSP-R1, kliny drewniane oraz wyci?gark?. Samoch??d ten zdolny jest do holowania w tunelu ca??ego sk??adu metra wa???cego 130 ton. Wysoko??? luk??w sprz?towych oraz kabiny zosta??a przystosowana do wysoko??ci peron??w sto??ecznego metra.

  Zak??adowa S??u??ba Ratownicza Metra Warszawskiego ma swoj? siedzib? w Stacji Techniczno Postojowej Metra na warszawskich Kabatach. Dysponowana jest do zdarze?? wymagaj?cych interwencji stra??y zwi?zanych z funkcjonowaniem sto??ecznego Metra na terenie ca??ej Warszawy.