Kategorie:
 • Pojazdy i sprzęt
 • Akcje
 • Ćwiczenia, pokazy, uroczystości
 • Muzea i sprzęt historyczny
 • Inne
 • polecane strony
 • Home > Pojazdy i sprz?t > [L] - woj. lubelskie > 440[L] - KP PSP Kra??nik

  441[L]53 - SH-18 - Star 1142/Bumar Koszalin*
  Pojazd ten ma bardzo ciekawa histori?. Zosta?? on wyprodukowany - a w??a??ciwie skompletowany - w 2006r. Stary podno??nik odzyskano z wycofanego SH-18 z innej jednostki PSP (prawdopodobnie z jednej z JRG KM Bia??a Podlaska), a od prywatnego handlarza zakupiono podwozie Star 1142. Zabudowa wykonana w Koszalinie ???czy w sobie elementy tej znanej z klasycznej 'osiemnastki', jak i z nowszego SHD-21.

  SH-18 zast?pi?? wys??u??on? i sprawiaj?c? cz?ste k??opoty techniczne autodrabin? SD-30 IFA. Zostala ona przekazana do Janowa Lubelskiego, jednak nie wesz??a ju?? do podzia??u ze wzgl?du na zakup SHD-25. Obecnie Star zosta?? zast?piony przez SDH 25 MAN TGM, produkcji Bumar Koszalin i przekazany do JRG Be????yce.