Kategorie:
 • Pojazdy i sprzęt
 • Akcje
 • Ćwiczenia, pokazy, uroczystości
 • Muzea i sprzęt historyczny
 • Inne
 • polecane strony
 • Home > Pojazdy i sprz?t > [L] - woj. lubelskie > 300[L] - Komenda Miejska PSP w Lublinie > 301[L] - Jednostka Ratowniczo - Ga??nicza nr 1

  301[L]25 - GCBA 4/34 - Mercedes Benz Atego/Szcz???niak
  Ci???ki samoch??d ratowniczo - ga??niczy Mercedes Benz Atego pe??ni?cy rol? "pierwszego wyjazdu" w JRG 1 Lublin. Pojazd stanowi r??wnie?? integralna cz???ci? plutonu chemicznego. Ciekawa i ergonomiczna zabudowa pozwalaj? na tym poje??dzie umie??ci? du??o sprz?tu, dlatego te?? skutecznie eliminuje on konieczno??? posiadania ??redniego samochodu w tej jednostce. Pojazd zast?pi?? Jelcza 422 przeniesionego do JRG Bychawa.