Kategorie:
 • Pojazdy i sprzęt
 • Akcje
 • Ćwiczenia, pokazy, uroczystości
 • Muzea i sprzęt historyczny
 • Inne
 • polecane strony
 • Home > Pojazdy i sprz?t > [L] - woj. lubelskie > 300[L] - Komenda Miejska PSP w Lublinie > 305[L] - Jednostka Ratowniczo - Ga??nicza w Be????ycach

  ex. 304[L]46 ?? SLOn-8 ?? ??uk/Osiny
  ??uk SLOn-8 z zabudow? Osiny. Podwozie pojazdu zosta??o przekazane do u??ytku OSP, natomiast agregat pr?dotw??rczy pozosta?? na wyposa??eniu JRG 4.