Kategorie:
 • Pojazdy i sprzęt
 • Akcje
 • Ćwiczenia, pokazy, uroczystości
 • Muzea i sprzęt historyczny
 • Inne
 • polecane strony
 • Home > Pojazdy i sprz?t > [F] - woj. lubuskie > 390[F] - KP PSP S??ubice

  Zmiana III JRG PSP S??ubice
  Stra??acy zmiany III JRG PSP S??ubice na tle GBA i GCBA jednostki.

  Z tego miejsca chcia??bym serdecznie podzi?kowa? wszystkim Stra??akom zmiany III za wielokrotn? pomoc przy sesjach zdj?ciowych, cierpliwo??? i mi??? atmosfer?.