Kategorie:
 • Pojazdy i sprzęt
 • Akcje
 • Ćwiczenia, pokazy, uroczystości
 • Muzea i sprzęt historyczny
 • Inne
 • polecane strony
 • Home > Pojazdy i sprz?t > [L] - woj. lubelskie > 340[L] - Komenda Miejska PSP w Bia??ej Podlaskiej > 343[L] - Jednostka Ratowniczo - Ga??nicza w Miedzyrzecu Podlaskim

  Jednostka Ratowniczo - Ga??nicza w Miedzyrzecu Podlaskim
  Jednostka Ratowniczo - Ga??nicza w Miedzyrzecu Podlaskim.

  JRG w Mi?dzyrzecu Podlaskim zabezpiecza operacyjnie zachodni? cze??? powiatu bielskiego. Jest to rejon typowo rolniczy z niewielkimi o??rodkami przemys??u. Wa??nym elementem zagro??e?? s? dwie trasy: krajowa 19ka oraz 2ka, kt??re krzy??uj? si? w??a??nie w Mi?dzyrzecu.

  Wyposa??enie:

  343[L]22 - GBA 2/24 - Star 14.225/SHL
  343[L]22 - GBM 2,5/8 - Star 266/Osiny
  343[L]25 - GCBA 5/34 - Scania P400/ISS
  343[L]81 - SLKw - Daewoo Lublin 3
  342[L]90 - SLRr - Trapan Honker

  343-?1 - ???d?? motorowa
  341-P4 - Agregat proszkowy AP 250

  --------------------------------------------------
  Sk??adamy serdeczne podzi?kowania dla Stra??ak??w za mo??liwo??? odbycia mi??ej wizyty i po??wi?cony czas.