Kategorie:
 • Pojazdy i sprzęt
 • Akcje
 • Ćwiczenia, pokazy, uroczystości
 • Muzea i sprzęt historyczny
 • Inne
 • polecane strony
 • Home > Pojazdy i sprz?t > [L] - woj. lubelskie > 300[L] - Komenda Miejska PSP w Lublinie > 306[L] - Jednostka Ratowniczo - Ga??nicza w Bychawie

  305[L]26 ?? GCBA 5/32 ?? Jelcz 422/JZS typ 010*
  Ci???ki samoch??d ratowniczo - ga??niczy Jelcz 010 przeniesiony do Bychawy z JRG 1. Dysponowany g??ownie w przypadku po??ar??w, cho? posiada na swoim wyposa??eniu skromny zestaw ratownictwa drogowego. *

  *Auto zast?pione GCBA MAN TGM Stolarczyk. Przeniesione do Lublina, gdzie stanowi rezerw? KM PSP.