Kategorie:
 • Pojazdy i sprzęt
 • Akcje
 • Ćwiczenia, pokazy, uroczystości
 • Muzea i sprzęt historyczny
 • Inne
 • polecane strony
 • Home > Pojazdy i sprz?t > [M] - woj. mazowieckie > 380[M] - Komenda Miejska PSP w Siedlcach > 380[M] & 381[M] - KM PSP i JRG-1 Siedlce

  381[M]25 - GCBAPrSn 5/40/250/120 - Volvo FM9/Szcz???niak
  Uniwersalny (wodno-pianowo-proszkowo-??niegowy) ci???ki samoch??d ratowniczo-ga??niczy, zabudowany na podwoziu Volvo FM9 4x2 przez PS Szcz???niak. Pojazd, zbudowany w jednym egzemplarzu, otrzyma?? w 2006 r. g????wn? nagrod? na targach EDURA. 18-tonowe Volvo nap?dza 340-konny silnik o pojemno??ci 9364 cm3, spe??niaj?cy norm? Euro 3. Zabudowa po??arnicza to klasyczna konstrukcja stalowo-aluminiowa. Mie??ci ona zbiorniki na wod? i ??rodek pianotw??rczy o pojemno??ci odpowiednio 5000 i 500 litr??w, agregat proszkowy AP-250 oraz czterobutlowy agregat ??niegowy o ???cznej pojemno??ci 120 kg. Ka??dy ze ??rodk??w ga??niczych mo??e by? podany przez osobne szybkie natarcie, 60-metrowe dla wody/piany, 30-metrowe dla proszku i 20-metrowe dla CO2. Pojazd wyposa??ono w dwuzakresow? autopomp? o wydajno??ci 4000 l/min @ 8 bar i 250 l/min @ 40 bar. Na dachu zamontowano na sta??e DWP o regulowanej wydajno??ci 1600-3200 l/min. Nie zabrak??o r??wnie?? zestawu zraszaczy podwoziowych. Na wyposa??eniu Volvo znajduj? si? r??wnie?? m.in. maszt o??wietleniowy 2x 1000W, agregat pr?dotw??rczy, wyci?garka elektryczna 6,2t, zestaw hydrauliczny Lukas, 3 AODO, zestaw PSP R-1, wentylator osiowy. Ca??o??? dope??nia sygnalizacja ??wietlno-d??wi?kowa Federal Signal, z belk? oraz 10 stroboskopami (2 na grillu, po 3 z boku i 2 z ty??u pojazdu).