Kategorie:
 • Pojazdy i sprzęt
 • Akcje
 • Ćwiczenia, pokazy, uroczystości
 • Muzea i sprzęt historyczny
 • Inne
 • polecane strony
 • Home > Pojazdy i sprz?t > [L] - woj. lubelskie > 300[L] - Komenda Miejska PSP w Lublinie > 306[L] - Jednostka Ratowniczo - Ga??nicza w Bychawie

  Jednostka Ratowniczo - Ga??nicza nr. 5 w Bychawie (KM PSP Lublin) - Stan na rok 2009
  Jednostka Ratowniczo ?? Ga??nicza nr 5 w Bychawie.

  Ul Armii Krajowej 2.

  Bychawa to pi?ciotysi?czne miasto, 25 kilometr??w na po??udniowy ?? wsch??d od Lublina. Poza miastem i gmin? Bychaw? JRG 5 sprawuje piecz? nad gminami Strzy??ewice, Jab??onna, Krzczon??w, Wysokie, Zakrzew na terenie kt??rych znajduje si? wa??ne szlaki komunikacyjne (drogi wojew??dzkie nr 834, 835, 836, 842). W s??abo zurbanizowanym i cechuj?cym si? zabudow? wiejsk? obszarze chronionym, znajduj? si? te?? dwa parki krajobrazowe oraz spory zbiornik wodny.

  Wyposa??enie:
  305[L]21 - GBA 2,5/30 ?? Renault Midlum/ISS Wawrzaszek
  305[L]22 - GBA 2,5/16 ?? Star 244/JZS typ 005
  305[L]25 - GCBA 6/32 ?? Jelcz 325/JZS typ 004
  305[L]26 ?? GCBA 5/32 ?? Jelcz 422/JZS typ 010
  305[L]53 ?? SH 18 - Star 200/Bumar Koszalin
  305[L]81 ?? SLKw ?? Daewoo Lublin III

  -------------------------------------------------
  Serdeczne podzi?kowania dla Stra??ak??w za po??wi?cony czas w trakcie naszej wizyty.

  -------------------------------------------------
  P.S. Powy??sza fotografia zosta??a wykonana w czasach kiedy w bychawskiej stra??nicy sta??a jeszcze cysterna po??arnicza w zestawie z ci?gnikiem siod??owym marki Kamaz (My oczywi??cie r??wnie?? ??a??ujemy, ??e nie mamy jej zdj??). Od owego czasu zmieni??o si? co nieco w wygl?dzie budynku. Dwie bramy po prawej stronie zosta??y wymienione na czerwone drzwi automatycznie sterowane.