Kategorie:
 • Pojazdy i sprzęt
 • Akcje
 • Ćwiczenia, pokazy, uroczystości
 • Muzea i sprzęt historyczny
 • Inne
 • polecane strony
 • Home > Pojazdy i sprz?t > [L] - woj. lubelskie > 340[L] - Komenda Miejska PSP w Bia??ej Podlaskiej > 341[L] - Jednostka Ratowniczo - Ga??nicza w Bia??ej Podlaskiej

  341[L]22 - GBA 2,5/16 - Star 266/Bonex*
  ??redni samoch??d ratowniczo - ga??niczy, zabudowany przez Zak??ad Wielobran??owy Bonex na podwoziu Star 266. Auto by??o wykorzystywane jest do dzia??a?? w trudnym terenie, kt??rego nie brakuje w rejonie chronionym. Wyposa??enie pojazdu stanowi m.in.: 2 AODO Auer, pilarka do drewna Husqvarna, pompa szlamowa o wydajno??ci 900 l/min, motopompa M 4/2, armatura wodno - pianowa (17 x w52 i 13 x w75), podr?czny sprz?t burz?cy, drabiny przystawne DN 2,7, ubranie ??aroodporne ci???kie. Z przyj??ciem nowego samochodu zosta?? przekazany do OSP.