Kategorie:
 • Pojazdy i sprzęt
 • Akcje
 • Ćwiczenia, pokazy, uroczystości
 • Muzea i sprzęt historyczny
 • Inne
 • polecane strony
 • Home > Pojazdy i sprz?t > [Z] - woj. zachodniopomorskie > 300[Z] - Komenda Miejska PSP w Szczecinie > 302[Z] - Jednostka Ratowniczo - Ga??nicza nr 2

  302[Z]39 - GCBM 25/12 - MB Actros/Germaz+Pro-Wam
  Drugim nowym pojazdem, kt??ry zasili?? w 2007 roku JRG-2 Szczecin, by?? GCBM 25/12. Zestaw sk??ada si? z ci?gnika siod??owego MB Actros oraz naczepy-cysterny. Zestaw zosta?? dostarczony przez najm??odszego krajowego gracza na polskim rynku pojazd??w po??arniczych - wroc??awski Germaz.

  *Ci?gnik:

  Model: Mercedes-Benz Actros 1844 LS, 4x2

  Silnik: 320 kW (435 KM) @ 1800 obr./min., 6-cylindrowy, rz?dowy, czterosuwowy, Euro 4.

  Skrzynia bieg??w: 16+1, mechaniczna, synchronizowana

  *Naczepa:

  Producent: Pro-Wam sp. z o.o., Koszalin

  W??zek jezdny: trzyosiowy, zawieszenie pneumatyczne; dostosowany do sta??ego obci???enia

  Podpory: wysuwane mechaniczne, z dwoma po??o??eniami wysuwu.

  Zbiornik: wykonany ze stali kwasoodpornej, atestowanej do przewozu wody pitnej; pojemno??? max. 25.000 litr??w; jednokomorowy, bezci??nieniowy, ogrzewany, wyposa??ony w falochrony; pow??oka zewn?trzna z wysokopo??yskowej stali kwasoodpornej.

  Dystrybucja wody pitnej: 2 kolektory dystrybucyjne po 5 zawor??w ka??dy.

  *Wyposa??enie po??arnicze:

  Motopompa: Tohatsu VC 72 AS; 1200 l/min @ 8 bar

  Nasady: zasilanie hydrantowe: 2x75; dystrybucyjne: 3x110;

  Sprz?t: Ga??nice - 3x GP-12; Odcinki - 10x t??oczne W52, 10x t??oczne W75, 4x ssawne 110; linki stra??ackie, mostki przejazdowe, 2x pr?downice.

  Opis na podstawie artyku??u Pawe??a Fr?tczaka i Zbigniewa Szablewskiego 'Zakupy na miar? europejskich standard??w', Przegl?d Po??arniczy 3/2008.