Kategorie:
 • Pojazdy i sprzęt
 • Akcje
 • Ćwiczenia, pokazy, uroczystości
 • Muzea i sprzęt historyczny
 • Inne
 • polecane strony
 • Home > Pojazdy i sprz?t > [P] - woj. wielkopolskie > 300[P] - KM PSP Pozna?? > 305[P] - Jednostka Ratowniczo - Ga??nicza nr. 5

  305[P]53 - SH-53 - Volvo FM9/Bronto Skylift
  Po prawie 20 latach s??u??by SD-50 w JRG-5 KM PSP Pozna?? zdecydowa??a si? zast?pi? t? pot???n?, ale dos? niewygodn? drabin? bardziej wszechstronnym podno??nikiem z drabin? ratownicz?. Podno??nik (model RLX 53) zabudowa?? na podwoziu Volvo FM9 8x4 ??wiatowy potentat, Bronto Skylift. Dzi?ki pozyskaniu nowego pojazdu, pozna??scy stra??acy (r??wnie?? GRWys) zyskali nowe mo??liwo??ci dzia??ania na wysoko??ciach.